2024. február 24., Szombat

Tavaly Sepsiszentgyörgyön tartottak konferenciát a nagy városépítő polgármester, ifj. Gödri Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából. Ma, július 5-én 18 órától a Székely Nemzeti Múzeumban zajlik ifj. Gödri Ferenc: Sepsiszentgyörgytől Turinig és vissza című útleírás második, illusztrált kiadásának bemutatója. Ezt megelőzően 17 órától a városvezető halálának 100. évfordulóján, sírhelyénél megemlékezés lesz, a Vártemplom cintermében.

Ifj. Gödri Ferenc 1862. október 3-án született Sepsiszentgyörgyön az aldobolyi, kökösi, illyefalvi nemes Gödri családból, Gödri Ferenc és Lengyel Lujza házasságából. Tanulmányait Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, illetve a nagyenyedi Bethlen főtanodában végezte, itt 1881-ben érettségizett; 1881-től 1885-ig Budapesten tanult a tudományos egyetem jogi karán.

Tizennyolc évig volt Sepsiszentgyörgy polgármestere: Császár Bálint korábbi városvezető halálát követően, 1895. június 20-án foglalta el a polgármesteri széket, és 1913. július 5-én bekövetkezett korai haláláig volt a város odaadó, megbecsült irányítója. Célja egy modern, a civilizáció minden vívmányával ellátott város kiépítése és létrehozása volt. Polgármesteri tevékenységét, munkásságát a nagybetűs haladás jellemezte: rendezte és újjáépítette a várost. Mandátuma alatt leteszik a kétemeletes városi Bérpalota alapkövét a Kossuth téren, amely megépítését 1897 októberének elején be is fejezik. Nevéhez számos utca rendezése, szabályozása, csatornázása, új hidak építése fűződik. A dohánygyár létesítési jogának megszerzése 1897-ben és a több mint egymillió koronába került épületcsoport felépítésének befejezése 1908-ban (a munkálatok 1901-ben kezdődtek) is az ő érdeme.


A sepsiszentgyörgyi Kossuth-küldöttség.
Állnak: Sikó Béla, Bogdán Artúr, Botár Albert.
Középső sor: Bogdán Flórián, Kelemen Lajos, Révay Pál, Barabás Sándor.
Elöl ülnek: Várkonyi Endre, ifj. Gödri Ferenc és Kiss Ödön


Emellett meg kell említeni többek között az 1899. január 14-én az első székely (Erdélyben a harmadik) állandó színpad ünnepélyes megnyitását (a színház létrehozásának gondolata 1894-ben vetődött fel), a vízvezeték kiépítését 1899. március 15-e és 1899. szeptember közepe között a „Szendrei-patak” forrásától a Debren-tetőig.

Nevéhez fűződik a római katolikus templom kibővítése 1901–1902 között, az állami elemi fiú és leányiskola megalapítása (1904–1905 között), az új közvágóhíd létesítése, melyet 1905. szeptember 23-án adtak át, az állandó méntelep létesítése Szépmezőn, a villanyvilágítás bevezetése 1908. május 4-én (200 izzó, 4 ívlámpa és magánvilágítás).

A Szemerja városrész vagyoni egyesítése az anyavárossal 1911-ben, történik, ugyanakkor kezdik el a Székely Nemzeti Múzeum építését – mindezen megvalósítások ifj. Gödri Ferenc polgármestersége alatt történtek.
<< vissza


Oldal megjelenítése: 26665    


Utolsó módosítás: 2013-07-05    


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem