2024. július 24., Szerda

Általános tudnivaló az önkormányzati választásokról:

 • minden szavazóhelyiségben fertőtlenítőszert helyeznek el,
 • belépés előtt lázmérést végeznek,
 • a fertőzésgyanús személyek külön szavazófülkében adhatják le voksukat,
 • a szavazóbiztosok és szavazók, valamint a szavazófülkék között elválasztó műanyag panelek lesznek elhelyezve,
 • a bélyegzőket minden szavazó után fertőtlenítik.


HOGYAN SZAVAZZUNK BIZTONSÁGOSAN?

 • Szavazás előtt és után fertőtlenítsük a kezünket.
 • Viseljünk maszkot, amely takarja a szánkat és az orrunkat.
 • Tartsuk be a minimum 1,5 méteres távolságot más személyektől.

 
Vigyázzunk egymásra!


Szavazni szeptember 27-én reggel 7 és este 9 között lehet. A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával.

Az önkormányzati választásokon minden román állampolgár szavazhat, aki betöltötte a 18-ik életévét és sepsiszentgyörgyi, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Szavazni érvényes személyi igazolvánnyal, személyazonosító okmánnyal vagy ideiglenes lakcímet igazoló okirattal (flotant-tal) lehet. Útlevéllel nem lehet szavazni.
A mozgóurnát beteg vagy mozgásképtelen, valamint karanténban és elkülönítésben levő szavazók igényelhetik, írásos kérelemmel. Ehhez az alábbi feltételeknek kell eleget tenni:

 • Az igénylést abba a szavazókörzetbe kell benyújtani, ahol a mozgásképtelen/beteg szavazó tartózkodik, azzal a feltétellel, hogy állandó vagy ideiglenes lakóhelye azon a településen legyen, ahol a szavazókörzet is található.
 • Az igénylést 2020. szeptember 26-án, szombaton 18:00 és 20:00 óra között lehet leadni. Az igénylés kézzel írott is lehet.
 • Az írott kéréshez mellékelni kell a betegséget vagy mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumentumok másolatát.
 • Az igénylést az orvosi dokumentum másolatával együtt bárki leadhatja az igénylő helyett!

 
Az írott kérésnek tartalmaznia kell az igénylő teljes hivatalos nevét, személyi számát (CNP), az állandó vagy ideiglenes lakhely címét, a személyi igazolvány adatait (szériaszám és szám), a keltezést (kérelem dátumát – kézzel írva) és az igénylő saját kézzel írott aláírását

Kórházban vagy idősek otthonában lévő mozgásképtelen személyek is igényelhetik a mozgóurnát, amennyiben állandó vagy ideiglenes lakóhelyük az adott településen található.

Ha a kórházban vagy idősek otthonában több mint 200 személy igényli a mozgóurnát, akkor az igényléseket az intézmény vezetősége teszi le 26-án szombaton, 18:00 és 20:00 óra között, ahhoz a szavazókörzethez, amelyet kijelölt az adott település választókerületi irodája.


Utolsó módosítás: 2020-09-25    

Az útfelújítási munkálatok ebben az időszakban is folytatódnak Sepsiszentgyörgyön.

A Sport utcában technikai problémák merültek fel a munkálatok során, ezek elhárítása után a következő napokban elkezdik kiásni a talajt az esővíz-elvezető vezeték lefektetéséhez.

A Puskás Tivadar utcában a napokban befejezik a munkálatokat az esővíz-elvezető rendszeren, így hamarosan már az út alapozásának is nekifognak a munkások.

Az Ág utcában a Nicolae Grigorescu utca és a Füzes utca közötti szakaszon jelenleg az aknatetők szintre emelésén dolgoznak, ha az időjárási viszonyok is engedik jövő héten az úttest aszfaltozása következik ezen a szakaszon.

Fotó: Vargyasi Levente


Utolsó módosítás: 2020-09-25    

Szeptember 30-ig jelentkezhetnek a Sepsiszentgyörgyön tanuló 5. osztályos diákok arra a tehetséggondozó képzési programra, amelyet az önkormányzat és a magyarországi Mathias Corvinus Collegium indít. Ennek a korosztálynak Erdélyben először Szentgyörgyön indítják el a képzést. A cél, hogy olyan többlettudást és készségfejlesztési lehetőséget biztosítsanak a diákoknak, amelyre nem ad lehetőséget a jelenlegi oktatási rendszer.

„Az elmúlt tíz esztendőben a magyar kormány megbízható, kiszámítható partnerünk volt: szintet lépett a nemzetpolitika, és szintet lépett a támogatáspolitika is. Kisebb projektek helyett ma már óvodát, iskolát, egyetemet, a családokat és a gazdaságot is támogatja: a közös jövőnket itt, a Kárpát-medencében. Köszönöm, hogy számíthatunk egymásra, és biztos vagyok benne, hogy közös programjaink, terveink, mint amilyen a tehetséggondozó központ is, sikertörténet lesz!” – fogalmazott Antal Árpád polgármester.

Dr. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott: ezúttal két „kalapot” visel. A miniszterelnökség miniszterhelyetteseként úgy véli, a tehetséggondozó program Kárpát-medencei szintű terjeszkedése kulcsfontosságú a nemzetpolitikában. „Hiszünk a magyar-magyar összetartozásban: bárhol élünk a Kárpát-medencében, egy nemzet vagyunk, és felelősséget kell vállalnunk egymásért, támogatnunk kell egymást. Természetesen, ez nem lenne lehetséges, ha a fogadó oldalon nem állnának kiváló partnerek: az a nemzeti összetartozás, nemzetpolitikai sikertörténet, amit közösen írunk tíz éve, nem működhetne, ha Erdélyben nem lennének olyan polgármesterek, településvezetők, megyei vezetők, akik pontosan úgy gondolkodnak erről a kérdésről, ahogyan mi, Budapesten. Kompetensen, nyitottan, hatékonyan oldanak meg kérdéseket, együttműködve velünk” – mutatott rá.

„Kalapot cserélve”, a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnökeként elmondta, a magyarországi Országgyűlés tavaszi döntése értelmében az MCC nemzeti feladatot kapott. „25 éve működő tehetséggondozó intézmény vagyunk, eddig is jelen voltunk, kiváló minőségben és szellemiséggel láttuk el az általános iskolától az egyetem befejezéséig a legtehetségesebb magyar diákok oktatását. Ennek a tehetséggondozó tevékenységnek a kiterjesztésére kaptunk feladatot: az a célunk, hogy a Kárpát-medencében mindenhol olyan egységes képzési rendszert alakítsunk ki, aminek eredményeképpen lesz egy politikai, gazdasági, kulturális elit, ami a legtehetségesebbekből áll, ami nemzetközi porondon is megállja majd a helyét, és amiből az egész magyar nemzet profitálni tud” – szögezte le Dr. Orbán Balázs.

Dr. Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója a sepsiszentgyörgyi partnerek nyitottságát köszönte meg, majd kifejtette: jelenleg Kárpát-medence szerte mintegy 700 diák vesz részt a programban, a cél pedig, hogy bővítsék a létszámot. Számítanak a diákok mellett a tanárokra és a szülőkre egyaránt – nyitottak az ötletekre, javaslatokra, a közös munkára.

A tehetséggondozó képzéseket minden második szombaton tartják majd a sikeresen továbbjutó 25, Sepsiszentgyörgyön tanuló ötödikes diák számára, egyelőre a Székely Mikó Kollégiumban. Kondor Ágota, a Mikó igazgatója, önkormányzati képviselő szerint ez a program a tehetséges gyerekeket egy olyan világba emeli be, ami pluszt hoz az életükbe: általa szintet lép a tehetséggondozás Sepsiszentgyörgyön. 

„Kiegészíti azt az oktatást, amit az általános oktatási rendszer és a már meglévő tehetséggondozó rendszerek nyújtanak a diákoknak: érzelmi intelligenciájuk, kreativitásuk abban a korban fejlődhet, amelyben a kíváncsiság természetes életkori sajátossága egy gyereknek. A program nyújtotta modulok interdiszciplinárisak: nem egy síkon fejlesztik majd a diákok tudását, nemcsak a lexikális tudásukat bővítik, hanem kompetenciákat, készségeket fejlesztenek. Hiszem, hogy az oktatásba, a gyerekek fejlesztésébe fektetni az egyik legokosabb döntés” – mutatott rá a szakember. 

 

A képzéssorozat több célcsoportot is érint, hiszen fejleszti a gyerekeket, de a tanárok és szülők is részt vesznek a programban – magyarázta Zsigmond József, önkormányzati képviselő, a program sepsiszentgyörgyi elindításának egyik kezdeményezője. A jelentkezés részletei kapcsán elmondta: az érdeklődő 5. osztályos gyerekek és szüleik a www.fit.mcc.hu oldalon tölthetik ki a megfelelő űrlapot szeptember 30-ig. Október 3-4. között hozzák meg a szakemberek a döntést, hogy ki kerül be a programba, a képzés pedig október 17-én indul. „Sokan tartanak attól, hogy beírassák gyerekeiket, mert amúgy is leterheli őket az iskola, de ez a képzés más: már csütörtökön várják a diákok, hogy kezdődjön a szombati élményalapú oktatás, ahol többek között pénzügyi és egészségügyi ismereteket sajátíthatnak el, de lesz robotika, digitális média, jövő- és űrkutatás is a tananyagban” – mondta a képviselő. Hozzátette: szerveznek majd akadémiát a szülők számára, és konferenciákat a pedagógusoknak is, ezen kívül az MCC minden évben nyári tábort hirdet a Kárpát-medencében működő központok tanulóinak, így a gyerekek megismerhetik egymást, függetlenül attól, hogy Beregszászon, Kecskeméten, Budapesten, vagy éppen Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön tanulnak.

A program költségvetése egy évre 100 ezer euró – Sepsiszentgyörgyről összesen 25, 5. osztályos diák vehet részt a programban. Antal Árpád rámutatott: az MCC-vel együtt finanszírozzák a képzéssorozatot, de természetesen az MCC biztosítja a képzéseket, az oktatókat, szakembereket. „Kárpát-medence szerte ki fogjuk nevelni azt a nemzedéket, amely a nemzetegyesítés terén is szintet fog lépni”.


Utolsó módosítás: 2020-09-24    

Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala felhívja az adófizető polgárok figyelmét, hogy a második félévi épület-, terület-, és járműadó befizetési határideje 2020. szeptember 30-a. A helyi adók és illetékek határidőre való be nem fizetése esetén havi 1%-os késedelmi kamat számolódik az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően. A késedelmi kamat számítása a lejárati határidőt követő naptól a tartozott összeg  kifizetésének napjáig tart.


Utolsó módosítás: 2020-09-24    

Csütörtökön és pénteken, szeptember 24-én és 25-én reggel aszfaltozási munkálatokra kerül sor fél sávon a Vasile Goldiș utcában.

Csütörtökön az Andrei Șaguna utca és a Stadion utca közötti szakaszon, pénteken pedig a Tervezőintézet előtti körforgalom és az Andrei Șaguna utca közötti szakaszon aszfaltoznak. A forgalom fél sávon haladhat majd.

Az említett napokon változik az autóbuszok menetrendje, a munkálatok miatt a Domb utca környéki megállók helyett az egyetem épülete előtt lesz lehetőség felszállni a buszokra. A menetrend a következőképpen alakul:

A városközpont irányába:
Gólya utca - Stadion utca - Babeș Bolyai Egyetem épülete előtt - Bartók Béla utca - Kórház utca - Lábas ház előtti megálló

A végállomás irányába:
Erzsébet park - Kórház utca - Vadász utca - Babeș Bolyai Egyetem épülete előtt - Stadion utca - Gólya utca

 

Az esetleges kellemetlenségekért a lakók megértését és türelmét kérjük.


 

Fotó: Vargyasi Levente


Utolsó módosítás: 2020-09-23    

A projektek közt többek között szerepel jégcsarnok, uszoda létesítése és a Kisstadion munkálatainak a befejezése is

Szeptember 22-én, kedden Manuela Pătrăşcoiu, az Országos Befektetési Társaság igazgatója érkezett Kovászna megyébe, ahol a helyi elöljárók kíséretében Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre és Kovásznára is ellátogatott.

Kovászna megyéből negyven projektet nyújtottak be az Országos Befektetési Társasághoz (CNI), számoltak be a háromszéki elöljárók keddi sajtótájékoztatójukon. Mint elhangzott, az Országos Befektetési Társaság jogszabályi kerete változott, az oktatási, sport és egészségügyi létesítmények mellett útépítést és műemlékek felújítását is finanszírozzák.


Fotó: Kristó-Gothárd Hunor


Az elmúlt évek egyik legnagyobb közberuházása volt a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna, amelyet az Országos Befektetési Társaságon keresztül építettek. A helyszínen tartott terepszemlén elhangzott, Kovászna Megye Tanácsa átadta a területet a befektetési társaságnak, ahová az új tüdőkórházat építik Sepsiszentgyörgyön. „Húszmillió lejes beruházásról van szó, a legutóbbi tanácshatározaton a terület átadásáról döntöttünk, az Országos Befektetési Társaság veszi innentől át a beruházást teljes levezénylését. Mindezek mellett összesen negyven projektet nyújtottunk be befektetési társasághoz, többek között az oltszemi Mikó-kastély restaurálására, a sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár felújításának befejezésére vonatkozó terveinkre kértünk innen támogatást” – mondta el Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki beszámolt arról, hogy a helyi önkormányzatok is nyújtottak be finanszírozásra kérést, többek között Kézdivásárhelyen úszómedencét, Baróton multifunkcionális sportcsarnokot, Kovásznán labdarúgó stadiont is magába foglaló sportkomplexumot szeretnének építeni.


Fotó: Kristó-Gothárd Hunor


Az elmúlt években három sportlétesítményt építettünk közösen, két kisebb sportcsarnokot és a Sepsi Arénát, jelen pillanatban 19 kérésünk van az Országos Befektetési Társaságnál és én bízom benne, hogy legalább felét a következő években sikerül majd megvalósítani. A tervek közül a három legfontosabbat említeném meg: egy tanuszoda és egy jégcsarnok építését, illetve a kisstadion befejezését” – ismertette Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki körbevezette az Arénában a befektetési társaság vezetőjét.

Az Országos Befektetési Társaság 2002 óta mintegy kétezer beruházást fejezett be, jelenleg 500 helyszínen zajlik építkezés, mintegy 900 millió lej értékben.
 


Utolsó módosítás: 2020-09-23    

A román vasúttársaság idén ősszel elkezdi a vasúti átkelő felújítását a Román hadsereg utcában Sepsiszentgyörgyön, az Önkormányzat közbenjárásának köszönhetően.

A társasággal folytatott egyeztetések során kiderült, hogy közbeszerzési eljárás már lezárult, aláírták a tervezési és kivitelezési szerződést, a munkálatokat már idén ősszel elkezdik és várhatóan 2021-ben fejezik be.

A korszerűsítés során az átkelő új alapot kap, a régi, elhasználódott betonlapokat új, gumis anyagra cserélik és modernebb lesz a sorompórendszer is.

Az Önkormányzatnak jogilag nincs lehetősége az átkelő felújítására, ennek az elvégzése a vasúttársaság kötelessége.


Fotó: Vargyasi Levente
 


Utolsó módosítás: 2020-09-22    

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa hordozható számítógépek vásárlását támogatja pedagógusok részére személyenként legfeljebb 1500 lejjel. A kiírásra 703 pályázat érkezett be.

A támogatásra pályázó pedagógusok névsora és az eredmények ide kattintva tekinthetőek meg.

Sepsisziszentgyörgy bármely tanügyi intézményében elemi osztályban, gimnáziumban vagy líceumban tanító pedagógusok szeptember 21-ig pályázhattak személyi számítógép vásárlás támogatásra. Amennyiben a vásárolt számítógép ára meghaladja az 1500 lejt, a különbözetet saját forrásból fedezi a pedagógus.

A nyerteseknek a vásárlást bizonyító számlát és egy kitöltött formanyomtatványt szükséges benyújtaniuk Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Irodájába.


Utolsó módosítás: 2020-09-22    

Regionális együttműködés a kulcsszó
 
Brassó és Kovászna megyei önkormányzati vezetők tartottak hétfőn terepszemlét, majd közös sajtótájékoztatót a Vidombákon épülő reptérnél. Mint elhangzott, az utasterminál esetében az ütemtervhez képest egy hónappal vannak előbbre a munkálatokkal, a háromszintes épület teljes egészében áll, jelenleg a tetőn és a homlokzaton dolgoznak.

Adrian Ioan Veştea, Brassó Megye Tanácsának elnöke meggyőződésének adott hangot, hogy a következő évben leszáll az első repülő a brassói reptéren. Mint elmondta, jelenleg 65 százalékában kész a munkálat, a finanszírozási lehetőségeket és az ütemtervet figyelembe véve, év végére 90 százalékban elkészül a légikikötő.
A háromszéki elöljárók az együttműködés fontosságát, az elmúlt évtizedben közösen eltervezett projektjeik sikerét hangsúlyozták.

„Nemcsak a mai meghívást szeretném megköszönni, hanem az elmúlt 10-12 év együttműködését is, hiszen nemcsak intézményes, hanem baráti kapcsolat van köztünk. Számunkra a kulcsszó a regionális együttműködés. Nyilván a legnagyobb közös eredmény ez a reptér, amelyet mi is támogattunk az utóbbi években. Háromszéknek, Székelyföldnek érdeke, minél hamarabb megépüljön ez a repülőtér, tudott dolog, hogy minden repülőtérnek a környékén 50-60 kilométeres körzetben fellendül a turizmus is, nemcsak a gazdaság” – emelte ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsnak elnöke.

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

Minden elismerésem a brassói kollégáké, hiszen az utóbbi tíz évben kevesen voltak, akik bíztak abban, hogy ez a reptér tényleg felépül. Vezetőként nem könnyű kitartani egy ilyen projekt mellett. Szerintem az, hogy ma itt lehetünk, az erőt kell adjon, hiszen együtt tudtuk megfordítani az ellenvéleményeket, beleértve a bukaresti kormányt is, és lám, két éve már állami költségvetésből is érkezik pénz a reptér megépítésére. Úgy érzem, a mai nap száma a 38, ugyanis 38 percre volt szükség, hogy Sepsiszentgyörgy belvárosából ideérjünk az épülő reptérhez. Budapest vagy Bukarest központjából ennyi idő alatt nem lehet repteret elérni. Jövőre a háromszéki, sepsiszentgyörgyi emberek olyan infrastruktúrát használhatnak, amely közelebb hozza a világot, számtalan lehetőséggel együtt” – emelte ki Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

George Scripcaru, Brassó polgármestere ugyancsak a kételkedőknek üzent, kiemelve, hogy érdemes megnézni, hogyan épül a Brassói Nemzetközi Reptér. Mint felidézte, pár évvel ezelőtt a két megye és a két város vezetője közösen határozta el, hogy a reptér ügyét felvállalják és sikerre viszik.

A Brassói Nemzetközi Reptér utasterminálja lesz Bukarest és Kolozsvár után a harmadik legnagyobb ilyen létesítmény, hozzávetőleg 12 000 négyzetméteres épületről van szó. A munkálatokat 2020. március 17-én kezdték el. Kivitelező a BOG’ART Kft. - UTI Grup RT - UTI Facility Management RT társulás, az utasterminál felépítéséről szóló szerződés értéke 145,5 millió lej.

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor
 


Utolsó módosítás: 2020-09-22    

    A 2020. szeptember 27-én sorra kerülő helyhatósági választások alkalmából Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot a szavazókörzetek székhelyével kapcsolatos alábbi változtatásokról:

    - A 28-as számú szavazókörzet a Zathureczky Berta Központból, a Grigore Bălan tábornok sugárút 31. szám alatti címről átköltözött a Sapientia Egyetem székhelyére, a Csíki utca (volt Malinovski utca) 50. szám alatti címre.
    - Hozzárendelt utcák: Árkosi út, Szarvas utca, Csíki utca (Malinovski), Kút utca, Kökényes utca, Új utca, Vojkán utca.

    - A 29-es számú szavazókörzet a Zathureczky Berta Központból, Grigore Bălan sugárút 31. szám alatti címről átköltözött a Sapientia Egyetem székhelyére, a Csíki utca (volt Malinovski utca) 50. szám alatti címre.
    - Hozzárendelt utcák: a Grigore Bălan tábornok sugárút (volt 1944. augusztus 23. utca) Csíki utcával való útkereszteződésétől az 1918. december 1. utcával való útkereszteződéséig tartó szakasza.


Utolsó módosítás: 2020-09-18    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata az elmúlt évek során közel négyszer többet költött a városszéli földutak aszfaltozására, mint a Főtér felújítására

Számos alkalommal érte az a vád a sepsiszentgyörgyi városvezetést, hogy a város eladósodott, illetve, hogy a felújítási munkálatok tekintetében csak a belvárosra és a városközpontra koncentrál és elhanyagolja, kevésbé figyel a város széleire eső negyedekre. Antal Árpád-András polgármester és Tóth-Birtan Csaba alpolgármester sajtótájékoztató keretében reagáltak az észrevételekre.

A város adósságaira vonatkozóan Antal Árpád-András polgármester kihangsúlyozta, hogy jelen pillanatban az önkormányzat minden hitelét törlesztettete.

Több alkalommal megfogalmazódott a panasz a városlakók részéről, hogy az önkormányzat főként a városközpont állapotára fektet hangsúlyt, míg a távolabb eső negyedekben nem eszközöl felújításokat. Példákkal és összegekkel szemléltetve, Antal Árpád András polgármester kiemelte, hogy a Főtér felújítása 5 és fél millió lejbe került, míg azoknak az utcáknak a felújítása, ahol az önkormányzat felszámolta a földutakat közel négyszer annyiba, azaz majdnem 20 millió lejbe. Ezek az utcák, ahol azelőtt nem volt aszfalt nyilvánvalóan nem a belvárosban, hanem a város szélén találhatók. A teljes korszerűsítésen átesett utcákba, szintén a városközponttól távolabb eső helyszíneken, közel 55 millió lejt fektetett a városvezetés, ez tízszer nagyobb összeget jelent, mint a Főtér felújítási munkálatainak ára.

Tudjuk, hogy sok még a feladat úgy a városközpontban, mint a lakónegyedekben. A belvárosban rendezni szeretnénk a volt Bodok szálló helyzetét és a piac melletti övezetnek is új rendeltetést szánunk. Ezek fontos beruházások, amelyek emelik a város rangját és új folyamatokat indítanak el. De ugyanilyen fontos megoldani a tömbháznegyedekben, a lakók közvetlen környezetében felmerülő  problémákat is. Főként az utóbbi miatt hoztuk létre a Sepsi Útépítő vállalatot.”  – hangsúlyozta Antal Árpád-András polgármester.
 

 

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere a Sepsi Útépítő Kft. tevékenységét mutatta be. A vállalat közel két éve működik, ez idő alatt 25 helyszínen végeztek felújítási munkálatokat városszerte, szoros együttműködésben a városi kertészet munkatársaival. A Bodok szálló előtt és mögött található parkolók kivételével, azaz 23 helyszínen a vállalat munkatársai kivétel nélkül a város negyedeiben dolgoztak.

Az elvégzett munkálatok között szerepel 250-300 négyzetméternyi és 3 000 négyzetméternyi közötti felület feljavítása is.  Ez összesen 25 ezer négyzetméternyi aszfaltozott felületet jelent, parkolók, járdák és úttest építését. A munkálatok teljes értéke 1 millió 800 ezer lej.” – ismertette az adatokat Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.

A Sepsi Útépítő vállalat tervei között szerepel az 1918. december 1. utca 1-es tömbháza mögötti terület rendezése, jelenleg a terv készítése zajlik. Szintén a jövőben tervezik rendezni a Dollárpiaccal szemben található, jelenleg pakolóként használt területet, a csendőrlaktanya előtt található területetet, ahol parkolót fognak építeni, illetve új parkoló épül majd a Sport utcában is a Profi üzlet háta mögött.

A vállalat munkatársai szeptemberben a Szorgalom sétány járdáinak felújításán, valamint a Zathureczky Berta Idősek Otthona mögötti terület feljavításán dolgoznak.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a városon kívül eső helyszíneken is eszközölt beruházásokat az elmúlt időszakban. Kilyénben 4 millió lej értékű, Szotyorban 3 millió lej értékű, míg Szépmezőn 1 millió lejes beruházások valósultak meg. Ezeket az összegeket a víz- és a csatornahálózat kiépítésére és a közvilágítási hálózat korszerűsítésére fordították a városhoz tartozó falvakban. A további megvalósítások elkezdése a tervezett gázhálózat kiépítésétől függ, ugyanis össze kell hangolni a felújítási munkálatokat.


Utolsó módosítás: 2020-09-17    

A nem megfelelő minőségű aszfaltozási munkálatok kijavítása érdekében,  a felújítást végző cég holnap, szeptember 18-án és szombaton, szeptember 19-én javítási munkálatokat végez a Kós Károly utcában.


A munkálatok során saját költségükön több szakaszon, összesen kb. 500 négyzetméter felületen előbb felmarják, majd újra aszfaltozzák a hibás útszakaszokat.


A munkálatok ideje alatt a lakók türelmét és megértését kérjük.
 


Utolsó módosítás: 2020-09-17    

A Com'ON Sepsiszentgyörgy keretében zajló közönségszavazáson 30 ifjúsági csapat 39 kezdeményezése került megmérettetésre 2020. augusztus 27. és szeptember 15. között. Az 1824 személy egyéni részvételével leadott, 3924 szavazat alapján kialakult sorrend, illetve a 26 nyertes kezdeményezés teljes listája most elérhető a weboldalon.

A közönségszavazás eredményei
Az ötlettől a megvalósításig

A július végén meghirdetett részvételi folyamat egy új szakaszhoz érkezett. A sepsiszentgyörgyi fiatalok által kezdeményezett kulturális, szociális, kreatív, illetve más jellegű programok és akciók, a technikai értékelést követően kerültek be a közönségszavazás folyamatába, mely a végső sorrendet döntötte el. A közösség körében legnépszerűbbnek bizonyuló projektek támogatásra kerülnek egyenként 2500 lej értékig, megvalósításuk pedig már a következő hetekben kezdetét veszi. A finanszírozott programokon való részvétel ingyenes és nyitott lesz mindenki számára.

Népszerű témák

A 39 közönségszavazásra továbbjutó kezdeményezés között olyanokat is találunk, melyek ötlete a Com’ON korábbi kiadása alkalmával született meg, viszont többségében új közösségi akciók megvalósítására igényelték a csapatok a támogatást.

A zenével kapcsolatos kezdeményezések, mint egy virtuális koncert a sepsiszentgyörgyi zenészek támogatásáért vagy egy akció, melyen a közönség 12 különböző dobfelszerelést próbálhat ki, hasonlóképpen népszerűek voltak mint a felekezetközi keresztény ifjúsági csapat által javasolt eseménysorozat. A közönségszavazás legnépszerűbb témái között szerepelt egy olyan kezdeményezés is, melynek keretében árva gyermekek számára szerveznek úszásoktatást, de faültetési akció és szabadtéri nosztalgia piknik is szerepel a nyertesek listáján. Ez utóbbinak az első kiadása a 2019-es Com’ON keretében valósult meg, így érve el a második kiadásban a folytatáshoz.

A nyertes kezdeményezések teljes listáját ITT lehet megtalálni, illetve hamarosan elérhető lesz a szeptember-november periódusra vonatkozó eseménynaptár is, mely a javasolt akciók ütemezését fogja tartalmazni.

A Com’on Sepsiszentgyörgy támogatója Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, lebonyolítója a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület, a PONT Csoporttal partnerségben.


Utolsó módosítás: 2020-09-16    

A 3 millió eurós beruházás 2 év alatt készülhet el és több mint 20 színvonalas munkahelyet fog biztosítani a városlakók számára.

Újabb külföldi befektető érkezik a sepsiszentgyörgyi Ipari Parkba. A Park vezetése ezúttal a norvég tulajdonban lévő Red Rock Marine AS romániai leányvállalatának, a Red Rock Marine KFT-nek adott haszonbérbe 1 hektár területet. A kedden aláírt szerződés értelmében a cég pályázati forrásokból szándékozik megépíteni termelési csarnokát és irodaházát, ahol hajóipari daruk tervezését, fejlesztését és gyártását kívánják megvalósítani.

A 3 millió eurós beruházás 2 év alatt készülhet el és több mint 20 színvonalas munkahelyet fog biztosítani a városlakók számára.

„Régóta dédelgetett álmunk, hogy saját termelési egységgel bővítsük a tervezői tevékenységünket itt Sepsiszentgyörgyön. Az emberek általában meglepődnek és nehezen tudják elképzelni, hogy hajóipari daruk tervei születnek városunkban, ilyen messze a nyílt víztől, úgyhogy reményeink szerint hamarosan meg is fogjuk tudni mutatni őket teljes valóságukban.” – nyilatkozta Marton Ede, a Red Rock Marine KFT ügyvezetője.

Miklós Zoltán, az Ipari Park igazgatója szerint a majdani tevékenység magas képesítésű fejlesztési, tervezési és kivitelezési szakmunkát feltételez, ahol a legújabb technológiák kerülnek felhasználásra, ezért a beruházás megvalósítása kiemelten fontos az Ipari Park számára.

A norvég Red Rock cégcsoport több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a számítástechnika, az energiaipar és a nyílt vízi emelőberendezések területén.


 


Utolsó módosítás: 2020-09-10    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata az elmúlt 12 évben jelentős összeget fordított az oktatás minőségének javítására a bölcsődék, óvodák és iskolák fejlesztése és eszközökkel való felszerelése által.

Az új iskolai tanév megkezdése előtt pár nappal Antal Árpád-András polgármester, Sztakics Éva-Judit alpolgármester és Kondor Ágota, a Székely Mikó Kollégium igazgatója közös sajtótájékoztató keretében ismertették az oktatás területén tervezett fejlesztéseket.

Antal Árpád-András az új tanévben is felelős magtartásra buzdítja a szülőket és a diákokat egyaránt: „Csak rajtunk múlik, hogy mennyire lesz zökkenőmentes az oktatás, ha a szülők is felelősséggel viszonyulnak a kérdéshez, nem úgy küldik a gyermekeiket az iskolába, hogy nem kell betartani a szabályokat, nem is létezik vírus – akkor valószínűleg nem lesznek gondok. Nyilván minden szülőnek joga van a gyereke kapcsán döntést hozni, ezt a jogot az önkormányzat nem veszi el egyetlen szülőtől sem, a városvezetés és az iskolák vezetői nevében azt a felhívást tudom megfogalmazni, hogy a gyerekek járjanak iskolába. Ha majd olyan helyzet lesz, hogy úgy fogjuk érezni, hogy biztonságosabb ha nem járnak, biztos mi leszünk az elsők, akik azt fogjuk mondani, hogy ne járjanak iskolába” – hangsúlyozta a polgármester.

Az elöljárók a körbevezették a sajtó munkatársait a volt Kós Károly Szakképző Líceum épületegyüttesében, amely az új tanévtől kezdődően a Székely Mikó Kollégium elemi osztályainak ad otthont.

A műemléképületen az utolsó simítások zajlanak, a munkálatokat tavaly nyáron kezdték el,  a hátsó épület és az udvarrendezés befejeződött, jelenleg a tornaterem felújításán dolgoznak.

A munkálatok során felújították a műemléképületben helyet kapó osztálytermeket, folyosókat és fürdőszobákat. Kicserélték a víz-, a fűtésrendszer és a villanyhálózat vezetékeit, továbbá a padló- és falburkolatot is. A külső munkálatok során, ahol szükséges volt javításokat  végeztek. Az iskolaudvar új burkolattal, interaktív elemekkel és játszótérrel gazdagodott. A munkálatokat saját forrásból fedezte az önkormányzat.

Az önkormányzat támogatásával az elmúlt évek során felújították a Csipike Napköziotthonos Óvoda épületét, új épületet létesítettek a Pinocchio Napköziotthonos Óvodának, új sportpályát építettek a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakképző Líceum udvarára, felújították a Mikes Kelemen Elméleti Líceum régi épületszárnyát, a Székely Mikó Kollégiumot új multifunkcionális épületszárnnyal bővítették, külső és belső munkálatokra is sor került, valamint felújították a kicsi Mikó épületét is. Felújították a Puskás Tivadar Szakképző Líceum épületeit és sportpályákat létesítettek, 2017-ben pedig a Puskás Tivadar Szakképző Líceumhoz rendelték a Kós Károly Szakképző Líceumot.

Az elmúlt évek során az önkormányzat 61 interaktív táblával támogatta a város oktatási intézményeit, melyek felszerelését folyamatosan bővíti, 2019-ben sor került a fogorvosi rendelők felújítására is, a 2015-2018-as periódusban székekkel, padokkal, kiságyakkal bővült az iskolák és az óvodák felszereltsége.

Az elmúlt évek során a városi bölcsőde is megújult. „Az egykori svájci villa helyére bölcsődét hoztunk létre, a jelenlegi oktatási és szociális rendszer értelmében a bölcsődék finanszírozása teljes mértékben az önkormányzatokra hárul. Mi reméljük, hogy ez meg fog változni. Mi mindenképp a következőkben növelni fogjuk a bölcsődei helyek számát hiszen azt szeretnénk elérni, hogy azok a szülők, akik a gyerekeiket a bölcsődébe szeretnék vinni, dolgozhassanak nyugodt körülmények között” – hangsúlyozta Antal Árpád.

Jelenleg folyamatban van a Plugor Sándor Művészeti Líceum épületének és a Nicolae Colan Általános Iskola épületének, a Mihai Viteazul Főgimnázium épületeinek hőszigetelése, a Székely Mikó Kollégium műemlék épületének felújítása.

Az elkövetkezőkben az önkormányzat vállalja a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, a Gödri Ferenc Általános Iskola, a Váradi József Általános Iskola, a Gulliver Napköziotthonos Óvoda, az Árvácska Napköziotthonos Óvoda, valamint az Ady Endre Általános Iskola épületének hőszigetelését.

Tervek között szerepel a Mihai Viteazul Főgimnázium műemléképületének, a Székely Mikó Kollégium bentlakás épületének, a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Olt utca 19-es szám alatti épületének, a Kőrösi Csoma Sándor Napköziotthonos Óvoda épületének, az Ady Endre Általános Iskola épületének felújítása, a Hófehérke Napköziotthonos Óvoda Orbán Balázs utcai óvodájának lebontása és újjáépítése és a Néri Szent Fülöp Általános Iskolához tartozó óvoda építése.

A Berde Áron Szakképző Líceumban udvarrendezés következik, itt futópályákat és sportpályákat alakítanak majd ki, Szépmezőn egy 60 férőhelyes napköziotthonos óvoda és bölcsőde épül, udvarral és játszótérrel, illetve önálló infrastruktúrát biztosítanak a Kiválósági Központnak.

Sepsiszentgyörgy 35 tanintézményében összesen 10 665 gyermek tanul: 8 621 iskolás, 1 776 óvodás és 268 bölcsődés.

Fotók: Kristó-Gothárd Hunor


Utolsó módosítás: 2020-09-10    

Szeptember 12-én és 13-án Sepsiszentgyörgyre érkezik a Ma Birodalmának Árgyélus Királyfija


A DATE Egyesület, a Román Kormány Főtitkársága, az alárendeltségében működő Közösségfejlesztési Szolgálat támogatásával, illetve az új művészeti formákat fejlesztő művészek segítségével szeptember 12-én és 13-án bemutatja a Ma Birodalmának Árgyélus Királyfija című, 3D-ben vetített kétnyelvű előadását 20:30-tól kezdődően. A vetítés Sepsiszentgyörgy Főterén, a Gyárfás Jenő Képtár homlokzatán lesz látható.

A XXI. századi román népmese Árgyélus Királyfijának modern változata elevenedik meg mindkét este 20:30-tól a Gyárfás Jenő Képtár homlokzatán. Árgyélus Királyfi egyben a százéves rajzfilm ünneplésének házigazdája is lesz, a mesehős régi, rövid rajzfilmeket is bemutat magyar és román nyelveken. Íly módon Árgyélus Királyfi képviseli a két kultúra animációjának csúcspontját, 100 évvel az első romániai rajzfilm megjelenése után.

A hétvégén a Főteret a mesefigura uralja majd, aki egy színekkel teli installáció segítségével emelkedik fel 5 méterre a talajtól. A Ma Birodalmának Árgyélus Királyfija a sepsiszentgyörgyi megállójára hagyományos elemekkel érkezik, melyek a fiatalok számára egy pszicho-pedagógiai szerepet játszó történet varázsát mutatják be. Ezenkívül a kicsik hazavihetik Árgyélus Királyfi történetét, mivel rendelkezésükre áll majd egy könyvecske, amely napjaink hősének vitéz történeteit illusztrálja.

A COVID-19 járvány miatt előadások sora került virtuális térbe, a külföldi kulturális mintákhoz hasonlóan, a Románia Kormánya által támogatott projekt előtérbe helyeziazokat az értékeket, amelyek ennek az országnak az összes állampolgára számára közös nevezőt képeznek, és melyek mélyen rögzülnek a helyi archetípusban, annak érdekében, hogy megszilárdítsák a multikulturalizmust és az interkulturalizmust Románia szívében.

A Ma Birodalmának Árgyélus Királyfija című oktatási projekt célja a többnemzetiségű közösségek közti egyetértés elismerése, az „Együtt” szó erejének felismerése.

A gyerekkori népmese hőse a modern idők kihívásaival találja szemben magát. A helyi szuperhős bebizonyítja, hogy a türelem, a leleményesség és a kitartás olyan igazi értékek, amelyekkel mindannyian rendelkezünk és segítségükkel erősekké válhatunk. A Ma Birodalmának Árgyélus Királyfija erejét felhasználva új üzeneteket fogalmaz meg a toleranciáról, a polgári szellemről, a környezetünk iránti gondoskodásról, a szeretetről. A Gyárfás Jenő Képtár homlokzatán megelevenedő látványos vetített előadás a bátorságról, az emberségről, a toleranciáról és nem utolsó sorban a közeledésről szól.

Az vetítésre a vírus terjedése elleni küzdelemre vonatkozó összes szabályozás figyelembevételével kerül sor. A járókelők számára rendelkezésre álló helyet fertőtlenítik, a résztvevők számára jól látható módon kijelölik a biztonsági távolságtartás mezőit, maszk viselése pedig ajánlott, hogy a nézők és a járókelők teljes biztonságban élvezhessék az eseményt.

(A DATE Egyesület közleménye)
 

 


Utolsó módosítás: 2020-09-10    

Haladnak az újraaszfaltozási munkálatok a Vasile Goldiș utcában, a munkások befejezték az út alapozását azokon a szakaszokon, ahol erre szükség volt. Az elkövetkezendő napokban felmarják a régi aszfaltréteget az úttest felületéről.

Ezt követően az aknatetők szintre emelése következik, majd végül lekerül az új aszfaltréteg az út felületére.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a járdák szegélyköveit már kicserélte a Sepsi ÚtÉpítő vállalat.
 

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor


Utolsó módosítás: 2020-09-10    

Hat hónapi zárvatartás után, szeptember 11-én, pénteken, ismét kinyitjuk a Művész mozi ajtait és ezáltal újra szeretnénk moziélményt nyújtani nézőinknek, a kötelező egészségügyi szabályok betartása mellett.

A filmvetítéseken a részvétel a jelenleg érvényben levő egészségügy előírásoknak megfelelően történik: az épületben belépéskor testhőmérsékletet mérünk, a filmvetítés teljes ideje alatt a maszk viselete kötelező!

A termek csökkentett létszámmal, maximum 50 %-os kihasználtsággal működhetnek, minden második székben lehet helyet foglalni, de a 12 évnél kisebb gyerekek ülhetnek a szüleik mellett.

A filmkínálatunk továbbra is műfajilag sokszínű és minden korosztálynak ajánlunk filmeket.

Ezen a héten a gyerekeknek az Előre című 3D-s amerikai animációs kalandfilmet és a Lassie hazatér című német családi kalandfilmet vetítjük magyarul és románul beszélő változatokban.

A felnőtteknek két premier filmet ajánlunk: a már nagyon várt Tenet című angol-amerikai akcióthrillert és a Miután összecsaptunk amerikai romantikus filmet angol nyelven, román felirattal. Továbbá vetítjük a Bloodshot amerikai fantasztikus akciófilmet és a 10 nap anyu nélkül című francia vígjátékot magyarul beszélő illetve az eredeti hangos változatot román felirattal és műsoron tartjuk még a Drakulics elvtárs magyar vígjátékot is.

Szeptember 16 és 19 között a 20. Filmtettfeszt – erdélyi magyar filmszemlére kerül sor, melynek keretében az előző évekhez hasonlóan, új magyar filmeket vetítünk, melyekre a belépés ingyenes.

Megkérjük nézőinket, hogy lehetőleg előre vásárolják meg a jegypénztárban a jegyeket, mivel a helyek száma korlátozott!

És még van egy különleges ajánlatunk a nézőink számára: folytatjuk az árkosi Szentkereszty kastély kertjében elkezdett Floating Cinema and Theater című rendezvénysorozat keretében a filmvetítéseket, melyek egyedi jellegét az adja, hogy a tó vizéről, felfújhatós gumicsónakból is lehet nézni a filmet! Ezeknek a vetítéseknek a kezdési időpontja, a korábban meghirdetett esti 9 óra helyett, 8 órára módosult, jegyeket csak elővételben lehet váltani szintén a mozi jegypénztárában.

Várunk szeretettel mindenkit a filmvetítésekre, hogy legyenek újra közös moziélményeink!

(A Művész mozi közleménye)


 


Utolsó módosítás: 2020-09-09    

Szeptember 3-án, csütörtökön a TEGA köztisztasági vállalat megkezdte a Debren-patak medrének kitakarítását.

A Debren-patak körülbelül 2,7 kilométeren lakott területen halad át Sepsiszentgyörgyön, ennek a szakasznak a takarítását az Oltmező utcai hídtól kezdte el a TEGA szeptember 3-án, csütörtökön. A két hónapnyi munka során nagy teljesítményű kotrógépekkel vájják ki a patak medrét. A művelet során a szemetet is eltakarítják a patak medréből.


Utolsó módosítás: 2020-09-07    

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala meghosszabbítja azoknak a havi parkolóbérleteknek az érvényességi idejét, amelyek értékét az autótulajdonosok akkor is befizették, amikor ingyenes volt a parkolás a városban.

A szükségállapot ideje alatt és a vészhelyzet első felében, március 26. és augusztus 3. között ingyenes volt a parkolás Sepsiszentgyörgy belvárosban, akik erre az időszakra előre már befizették a havi parkolóbérletek értékét, most kérvényezhetik, hogy egy hónapig, augusztus 3. és december 31. között mentesüljenek a befizetés alól.

Mindazok, akik élnének a parkolóbérlet meghosszabbításának lehetőségével, egy kérvényt kell leadjanak a Közpénzügyi Igazgatóságon, ahol új dátummal látják el a bérletet.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata emlékezteti a lakosságot, hogy augusztus 3-tól újra fizetéses a parkolás a belvárosban.


Utolsó módosítás: 2020-09-03    

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa jóváhagyta azt a határozattervezetet, amely támogatja hordozható számítógépek vásárlását pedagógusok részére személyenként legfeljebb 1500 lejjel, diákoknak szánt tabletek, egyszemélyes padok, valamint fertőtlenítőszerek beszerzését.

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa augusztus 31-én hagyta jóvá azt a helyi költségvetés módosításáról szóló határozattervezetet, amely szerint 5,2 millió lejjel támogatják a tanulókat és a pedagógusokat a szeptember 14-én kezdődő új iskolai tanévben.

Ebből az összegből 4,03 millió lejt az oktatási intézményeknek utalnak, tabletek, online oktatási platformok beszerzésére, valamint fertőtlenítőszerek és egyszemélyes padok vásárlására.

A fennmaradó 1,2 millió lejjel a pedagógusok hordozható számítógép vásárlását támogatják személyenként legfeljebb 1500 lejjel. A támogatásra jogosultak azok a tanítók és tanárok, akik Sepsiszentgyörgy bármely tanügyi intézményében elemi osztályban, gimnáziumban vagy líceumban tanítanak. Amennyiben a vásárolt számítógép ára meghaladja az 1500 lejt, a különbözetet saját forrásból fedezi a pedagógus.

„Minden oktató maga döntheti el, hogy milyen számítógépet szeretne vásárolni. Amennyiben az igénylések száma meg fogja haladni a keretösszeget, akkor kiegészítjük a költségvetést, nem szeretném, ha egy versengés indulna a pedagógusok között, azt szeretném, hogy mindenkinek, aki igényt tart rá jusson számítógép”–  hangsúlyozta Antal Árpád polgármester.

Ahhoz, hogy egy pedagógus részesülhessen az anyagi támogatásban a 2020-2021-es tanévben aktívnak kell lennie, sepsiszentgyörgyi oktatási intézményben kell tanítania, az elmúlt 5 évben pedig országos szinten nem részesülhetett hasonló támogatásban.
A program szabályzata értelmében a címzetes pedagógusok előnyt élveznek. Amennyiben a leadott kérések száma meghaladja a keretösszeget, a kérések leadási sorrendjében ítélik oda a támogatást.

A kérelmek Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának oldaláról (INNEN) tölthetőek le és a személyi igazolvány másolatával együtt szeptember 21-ig nyújthatóak be Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Irodájában.

Ami az iskolakezdést illeti, a polgármester kéri a lakosságot, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat az elkövetkező időszakban is. „Figyeljünk oda, vigyázzunk, tulajdonképpen rajtunk múlik az, hogy gyermekeink fognak iskolába menni vagy nem szeptember 14-én. Tőlünk is függ, hogy a zöld forgatókönyv marad-e továbbra is érvényben. Azt gondolom, mindannyiunk érdeke, hogy szeptember 14-én a gyermekeink megkezdjék az iskolát, az oktatás a lehető legtermészetesebb módon történjen, a diákoknak és pedagógusoknak pedig tudjuk megteremteni azokat a feltételeket, amelyek keretében biztonságban érezhetik magukat” – tette hozzá az elöljáró.


Utolsó módosítás: 2020-09-01    

Szeptemberben egy rendhagyó rendezvénysorozatnak ad otthont az árkosi Szentkereszty Kastély Floating Cinema&Theater címen. A projekt Sepsiszentgyörgy több kulturális intézményének részvételével valósul meg. 

A kezdeményező Jankovich-Bésán Elemér, a Szentkereszty kastély jelenlegi tulajdonosa, gróf Szentkereszty Béla örököse. Popa Annamáriával, az „Andrei Mureșanu” Színház igazgatónőjével, szeretnék az ismert helyszínt újra belevonni a környék kulturális körforgásába. Az ötletet több kulturális intézmény is felkarolta, és gondolkodás nélkül bekapcsolódtak a vízi mozi és színházi estek megvalósításába. A projektben részt vevő intézmények: az „Andrei Mureșanu” Színház, a Tamási Áron Színház, az M Studio Mozgásszínház, a Cimborák Bábszínház és az „Andrei Mureșanu” Színház állandó és hűséges partnere a Művész Mozi a Kónya Ádám Művelődési Házon keresztül.

Így szeptember 4-től, az árkosi kastély taván 10 kétszemélyes csónakot helyezünk el. A balesetek elkerülése végett a csónakokban legtöbb két személy lehet. A hét éven aluli gyerekek a tó partján elhelyezett székekről követhetik az előadást. Kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett ölhetnek a csónakokba és kötelezően mentőmellényt kell viselniük.

A csónakokban levő 20 hely mellett, a tó partján kialakítunk egy 30 személyes nézőteret. A tó közepén található szigeten lesz kialakítva a színpad, amelyen a négy hétvége alatt a programban szereplő előadásokat játsszák.

Az előadások és a filmvetítések idején a kastélypark nem látogatható, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a rendezvények előtt egy órával érkezzenek, ha szeretnék megtekinteni a parkot. Valamint a park látogatása az előadások után is lehetséges lesz. Az előadások kezdő időpontjai: 19:00 vagy 21:00 óra, a gyerekelőadások kivételével, amelyek 17:00, ill. 11: órától kezdődnek.

A rendezvénysorozat teljes programját, véglegesítése pillanatában közzé tesszük.
Kedvező időjárás esetén a pénteki napok a színházi előadások, a vasárnapok a filmvetítéseknek vannak fenntartva. Esős idő esetén a következő napra halasztódik az előadás.

A jegyek megvásárolhatóak online a kulturális intézmények jegykiadó rendszereiben.
A teljes program szabadtéri jellegű, legtöbb  50 fő részvételével, megtartva a másfél méternyi kötelező távolságot. Kérjük a nézőket, hogy az előadások alatt használjanak védőmaszkokat.

Annak reményében, hogy találtunk egy módot, hogy ezt a mindannyiunk számára nehéz időszakot egy felejthetetlen élménnyé változtassuk, várjuk önöket egy kellemes és felejthetetlen szeptemberi kikapcsolódásra.

Kiutazás tekintetében menetrendszerű járatok vannak Sepsiszentgyörgy és Árkos között, indulásuk a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról a közvetkező időpontokban: reggel 10:00 óra, délután 16:00 óra, illetve este 20:50, egy utazás ára 5 lej. A jegyek megvásárolhatóak online a kulturális intézmények jegykiadó rendszerein keresztül.

A rendezvénysorozat programja:

 • Szeptember 4., péntek 17:00 óra (esőnap esetén szeptember 5., szombat, 11 óra)
 • ​Cimborák Bábszínház – A buták versenye
 • Szeptember 6., vasárnap, 21:00 óra (esőnap esetén szeptember 7., hétfő, 21 óra)
 • ​Művész Mozi – Babyteeth – (ausztrál vígjáték, 2019), TIFF közönségdíjas film
 • Szeptember 11., péntek , 21:00 (esőnap esetén szeptember 12., szombat,  21 óra)
 • ​M Studio – PYRO
 • Szeptember 13., vasárnap, 21:00 óra (esőnap esetén szeptember 14., hétfő, 21 óra)
 • ​Művész Mozi – Portré a lángoló fiatal lányról (Portrait de la jeune fille en feu - 2019)
 • Szeptember 18., péntek, 17:00 óra (esőnap esetén szeptember 19., szombat,  11 óra)
 • ​„Andrei Mureșanu” Színház - Doi galbeni (Két krajcár)
 • Szeptember 20.,  vasárnap, 21:00 óra (esőnap esetén szeptember 21., hétfő, 21 óra)
 • ​Művész Mozi  - Alabama és Monroe (The Broken Circle Breakdown - 2012)
 • Szeptember 26., szombat,  19:00 óra
 • ​Tamási Áron Színház – TESZTOSZTERON koncert
 • Szeptember 27., vasárnap, 21:00 (esőnap esetén szeptember2 8., hétfő, 21 óra)
 • ​Művész Mozi: Seveled (magyar filmvígjáték, 2019)

Jegyvásárlás: https://bit.ly/2YWJ4Qi

Minden előadásra és filmvetítés, az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően korlátozott létszámban látogatható: 20 helyet biztosítunk a csónakokban, illetve további 30 ülőhelyet a tó partján. Egy csónak maximális terhelhetősége 160 kg és két férőhelyes. Abban az esetben, ha a nézők a csónakokba kérték a helyüket, és a helyszínen meggondolják magukat, ülőhelyet biztosítunk nekik a parton.

A tó mélysége 1,2 méter, tehát nem merül fel vízbefulladás veszélye. A hét éven aluli gyerekek a tó partján elhelyezett székekről követhetik az előadást. Kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett ülhetnek a csónakokba és kötelezően mentőmellényt kell viselniük.

Kérjük a nézőinket, hogy az eseményre kényelmes, meleg öltözetben A teljes program szabadtéri jellegű, legtöbb 50 fő részvételével, megtartva a másfél méternyi kötelező távolságot. Kérjük a nézőket, hogy az előadások alatt használjanak védőmaszkokat.érkezzenek, sportcipőben, hogy ne sértsék fel a felfújható csónakokat. Mivel a programok nagy része este kezdődik, kérjük, megfelelően öltözzenek. Azok számára, akik megfeledkeznek erről, a szervezők takarókat biztosítanak, de ezek száma korlátozott.

A Floating Cinema&Theater Szervező csapata


Utolsó módosítás: 2020-08-31    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának Szociális Támogatási Igazgatósága, közösen a  Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal és a Máltai Szeretetszolgálattal egy egymillió eurós támogatásra szóló pályázati iratcsomót nyújtottak be az Európai Alapok Minisztériumához. A pályázat a sepsiszentgyörgyi, külföldön tartózkodó szülők gyermekeit, illetve azok családját hivatott támogatni.

A „Számít a jövőm!” című pályázat a Diakónia Keresztyén Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat és a Szociális Támogatási Igazgatóság partnerségében jött létre.

A pályázat célcsoportjai közé azok a gyerekek tartoznak, akik esetében egyik vagy mindkét szülő külföldön tartózkodik munkavállalás céljával, valamint a gyerekek családtagjai, illetve azok a személyek, akikre ebből kifolyólag a gyermek felügyeleti joga ideiglenesen át lett ruházva.

A pályázat általános célkitűzései között szerepelnek a gyerekek oktatásának, felzárkóztatásának a támogatása, facilitálása és segítése, abban az esetben, ha a gyerekek Sepsiszentgyörgy területén lévő tanügyi intézményben vannak vagy lesznek iskolázva.

A pályázati iratcsomó szerint, összesen 210 óvodás- és iskoláskorú gyermek részesülhet támogatásban, a következő felosztás szerint: 

 • 40 óvodáskorú (3-5 év közötti) gyermek felzárkóztatása, tanügyi intézményben való beillesztésének a facilitálása, támogatása.
 • 170 gyermek esetében komplex beavatkozás biztosítása, melynek célja az iskolai felzárkóztatás, illetve az iskolaelhagyásának megelőzése a következő korcsoporti megoszlás szerint: 50 gyerek 6 és 10 év között / 80 gyerek  11 és 14 év között / 40 gyerek 14 és 16 év között.

A pályázat további célkitűzései között szerepelnek még a következők:

 • A fent említett jelenség, illetve annak családokra, gyerekekre gyakorolt hatásainak a megismertetése a szakemberekkel és a közösséggel, workshopok és közösségi események megszervezése által.
 • Partnerségek kialakítása a tanügyi intézményekkel és a témában érintett más intézményekkel, szervezetekkel a megelőzés és az esetkezelés céljával.
 • A szülők jogi kötelezettségének a tudatosítása, abban az esetben ha külföldre mennek munkavállalás céljából és a gyereket a másik szülő vagy más családtag felügyeletére bízzák.
 • Komplex szolgáltatások nyújtása ezeknek a gyerekeknek és családoknak egyéni és csoportos foglalkozások által, éspedig:
  • after school típusú délutáni oktatás, táborok szervezése
  • támogató csoport szervezése szülőknek  jogi képviselettel való ellátás, szülői nevelés
  • különböző témájú foglalkoztatások, workshopok szervezése gyerekeknek
  • egyéni pszichológiai és gyógypedagógiai konzultáció és tanácsadás/fejlesztés gyerekeknek.

A pályázatra vonatkozó, további információkat a Szociális Támogatási Igazgatóság Szociális Szolgáltatások és Programok Részlegén lehet kérni, a 0267 312 111-es telefonszámon.

Fotó: Vargyasi Levente


Utolsó módosítás: 2020-08-21    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata több beruházás megvalósítását is tervezi a Debren patak és az Olt folyó mentén.

Augusztus 18-án Sepsiszentgyörgyön közös találkozón vettek részt Antal Árpád-András polgármester, Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, Kovács Ödön megyemenedzser, Ioan Ilaș, a Kovászna Megyei Vízgazdálkodási Hivatal igazgatója és a Râmnicu Vâlcea-i központú Olt Vízügyi Igazgatóság vezetősége.

A közösen folytatott tárgyalások eredményeképpen, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a Debren patakot, valamint az Olt folyó és a töltés közötti területet érintő beruházásokat tervez megvalósítani - mutatott rá Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere sajtótájékoztató keretében. Az említett terület az Olt Vízügyi Igazgatóság fennhatósága alá tartozik.

Az elkövetkezendő hetekben már elkezdődik a Debren patak medrének egy nagyobb ívű takarítási munkálata. A közeljövőben az Önkormányzat gát építését is tervezi a Debren patak mentén, ami megvédené a várost a Sugásfürdő felől érkező esetleges nagyobb vízmennyiségtől.

Az Olt folyó és a partján található töltés közötti területen az Önkormányzat egy régi álmát szeretné megvalósítani, így az Oltmező utcával és a Gyöngyvirág utcával párhuzamos területeken szabadidős tevékenységekre és kikapcsolódásra alkalmas létesítményeket építene.

Az említett terület a jövőben is az Olt Vízügyi Igazgatóság fennhatósága alá fog tartozni, de egy partnerségi szerződés megkötésével és Európai Uniós források segítségével lehetőség nyílik a terület rendezésére és kihasználására.

Egy ilyen projekt megvalósítása hatalmas lehetőség a város számára. Ezek a területek távolabb esnek a városközponttól, ahol vannak már létesítmények, amelyek a kikapcsolódást szolgálják, így az itt élő lakóknak is rendelkezésükre áll majd egy nagyon értékes kikapcsolódási, szórakozási infrastruktúra. A megvalósítás egy több éves, hosszú folyamat, számos tanulmányra lesz szükség, hogy olyan terveket valósítsunk meg, amelyeket a jogszabályok és a szabályozások is lehetővé tesznek a szóban forgó árterületen.” - mondta el Antal Árpád András polgármester.

A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban már zajlanak a közbeszerzési procedúrák az Állomás negyedi tó körüli földterület átalakítására és felújítására vonatkozóan. A helyszínen, a tó mellett, egy 29 500 négyzetméteres zöldövezet kerül kialakításra, ahol sétányok, futópálya, kerékpározásra alkalmas utak és sportpálya is helyet kap.


Utolsó módosítás: 2020-08-20    

Zajlanak a munkálatok a város több helyszínén

A Kós Károly utcában az áramszolgáltató befejezte az oszlopok lebontását, jelenleg a járdák aszfaltozása és a kis körforgalom kialakítása zajlik, majd ezt követően, az út aszfaltozásával hamarosan befejeződnek a munkálatok ezen a helyszínen.

A Domb utcában az útfelújítások befejezése után, a Vasile Goldiș utcával való útkereszteződésnél egy kis közösségi tér építésén dolgozik az Önkormányzat. Korábban ezt a területet parkoló autók foglalták el, azonban a felújításokat követően több parkolóhelyet sikerült kialakítani az utcában, így ezt a területet hasonlóan alakítják ki, mint ahogyan az a Grigore Bălan tábornok sugárút és a Dália utca útkereszteződésnél is van. A kis tér hamarosan elkészül.

A Vasile Goldiș utcában már korábban felújították a járdákat és a közvilágítást, jelenleg az úttest javítása zajlik. Azokon a szakaszokon, ahol szükség volt rá, kijavítják az út alapját, ezt követően pedig új koptatóréteget öntenek az úttestre.

Az Ág utcában is zajlik a felújítás, két szakaszon jól halad a munka, két szakaszon pedig  problémák merültek fel, hiszen olyan vezetékeket találtak a földben, amelyek előzőleg nem szerepeltek a tervekben.

A Sport utcában is folytatják a korszerűsítést, korábban már elkészült a szennyvízhálózat kiépítése, folyamatban van az esővíz-elvezető rendszer lefektetése, majd az út alapozása következik.


Utolsó módosítás: 2020-08-20    

A héten Sepsiszentgyörgyre látogatott Aurel Vainer, a Romániai Zsidó Közösségek Szövetségének elnöke, akit Antal Árpád-András polgármester és és Herman Rosner, a helyi zsidó közösség vezetője fogadtak és ellátogattak a Vojkán utcai zsidó temetőbe. A temetőbe az Önkormányzat 2014-ben Holokauszt emlékparkot avatott, a deportálás 70. évfordulójának alkalmából.

Az Önkormányzat és a zsidó közösség vezetői továbbra is fontosnak tartják fenntartani az eddig is szorosan ápolt kapcsolatot, és közösen cselekedni annak érdekében, hogy a Háromszékről elhurcolt zsidó közösség tagjai ne merüljenek feledésbe.

A második világháború során Háromszékről 52, olyan tizennégy évesnél fiatalabb zsidó gyereket deportáltak Auschwitzba, akik nem tértek haza.

A gyerekek magyar anyanyelvűek voltak, a közösség részét képezték. Kötelességünk ápolni az emléküket, ezért fontos lenne, hogy a temetőkertet egy közösségi térként helyezzük el a város térképén. Nem szabad elfelejtenünk a múltat és annak borzailamit, ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha bevonjuk a gyerekeket és a fiatalokat.” - hangsúlyozta Antal Árpád-András polgármester.

A Holokauszt emlékparkban a gyermekek emlékére 52 darab tuját ültettek, ezek mellé síremlékeket állítanak, amelyeken az áldozatok neve szerepel.


Utolsó módosítás: 2020-08-20    

A játszóterek viszont továbbra is zárva maradnak a vészhelyzet ideje alatt

A felmerülő kérdések megválaszolása érdekében, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata pontosításokat közöl a játszóterek használata és a vendéglátóipari egységek teraszainak nyitvatartását illetően.

A központilag meghozott döntések értelmében, valamint a vészhelyzet meghosszabbítását is figyelembe véve, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata úgy véli, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen érvényben lévő határozat sem a városban működő teraszok nyitvatartására vonatkozóan. Ennek értelmében a városban működő vendéglátóipari egységek teraszai a működési engedélyben meghatározott program szerint tarthatnak nyitva.

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében, az Önkormányzat arra kéri a teraszok működtetőit, hogy továbbra is tartsák be a kötelező, a fertőtlenítésre és a távolság betartására vonatkozó intézkedéseket, úgy a vendégek, mint az alkalmazottak egészségének megőrzése miatt.

A játszóterek továbbra is zárva maradnak a vészhelyzet ideje alatt, az országos szinten meghozott határozatok értelmében. Az Önkormányzat arra kéri a lakókat, hogy vegyék figyelembe a szabályozásokat és ebben az időszakban ne használják a játszótereket.


Utolsó módosítás: 2020-08-19    

Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke sajtótájékoztató keretében mutatták be a sepsiszentgyörgyi kis és középvállalkozások támogatását szolgáló, 15 millió lej összértékű gazdaságélénkítő programcsomagot.

A De Minimis jellegű programok egy 10 és egy 5 millió lejes keretösszeget biztosítanak a koronavírus okozta gazdasági válságban érintett sepsiszentgyörgyi kis- és középvállalkozások támogatására.

„A De Minimis jellegű programok jelenleg közmeghallgatáson vannak, azonban az Önkormányzat költségvetésében már szerepel egy 5 millió lejes elkülönített alap, ami erre a félévre szól. Mi összesen három félévnyi támogatással számolunk. A támogatás lehet ösztönzés, hogy a vállalkozók fejleszteni tudjanak, de lehet segítség is, hogy túléljék ezt a nehéz időszakot. Ugyanakkor a két támogatás értéke és a vállalkozások önrésze összesen 40 millió lejnyi beruházást jelent a városnak.” – mondta Antal Árpád-András polgármester a sajtótájékoztató keretében.

Fotó: Vargyasi Levente

Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ismertette a két támogatáscsomag részleteit. A 10 millió  lejes program a szállodákat, a panziókat, a közélelmezési egységeket (vendéglőket és bárokat) célozza meg, továbbá azokat a vállalkozásokat,  amelyeknek legalább 15%-al csökkent az üzleti forgalma és a profitja a tavalyi évhez képest. A csökkenést az idei év első félévére veszik figyelembe a 2019 első félévéhez viszonyítva.

A támogatás mértéke a szállodák és panziók esetében szobánként 500 euró, a vendéglők és bárok részére négyzetméterenként, a terasz területével együtt számolva, 50 euró, míg a veszteséggel számoló cégek esetében a támogatás 500 euró minden helyi alkalmazott után. Az összegek megduplázhatóak, amennyiben a pályázók kizárólag helyi beszállítóknál költik el a támogatást.

A támogatások maximális értékei szállodák, panziók részére 50 000 euró, a vendéglők és bárok esetében 10 000 euró, valamint a vállalkozások esetében legtöbb 50 000 euró lehet.

Fontos kiemelni, hogy a támogatás elnyeréséhez a vállalkozásoknak a megnyert összeggel egyenlő önrészt kell hozzátenniük és az előzetesen elköltött összegek kerülnek megtérítésre. Mivel cél a helyi beruházás ösztönzése, ezért a támogatás az önrésszel együtt kizárólag a város területén eszközölt beruházásokra használható fel, akár alapeszközök vagy egyéb materiális javak beszerzésére is. Az elbírálás során a benyújtott kérelmek rangsorolása a 2018-as átlagbér szerint történik majd.

Támogatás az Ipari Parkba beruházó vállalkozások részére

A második De Minimis jellegű támogatás a sepsiszentgyörgyi Ipari Parkba beruházó vállalkozásokat érinti, pontosabban minden olyan kis- és középvállalkozást, amely beruházni szándékozik az Ipari Parkba és ebből a célból területet vett haszonbérbe. A támogatás mértéke legtöbb 50 000 euró lehet, amennyiben a pályázó nem csak helyi beszállítónál költi el a támogatást, míg legtöbb 100 000 euró abban az esetben, ha a pályázó kizárólag helyi beszállítónál költi el a támogatást.

Fotó: vargyasi Levente

A támogatás önrészköteles, a megnyert összeg legalább háromszorosát kell önrészként hozzátenni. A támogatás, az önrésszel együtt, kizárólag az Ipari Park területén eszközölt beruházásokra használható fel.

A jelenlegi törvénykezés értelmében egyik támogatási csomagban sem részesülnek a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások, az exporttal kapcsolatos tevékenységeket bonyolító vállalkozások és a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások.

A támogatási csomagok másfél évre készültek, de a kérések már az idén leadhatóak. A pályáztatás lebonyolítása mindkét esetben a Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben történik.

Önkormányzati intézkedések

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa olyan határozattervezet elfogadására készül, amely szintén hozzájárul a városban működő vállalkozások segítéséhez. Ennek értelmében az Önkormányzat ötven százalék kedvezményt biztosít az ingatlanadóból a szükségállapot ideje alatt veszteségesen működő jogi személyeknek; elengedi a bérleti díját az államtól vagy az önkormányzattól bérelt ingatlanok esetében szintén a szükségállapot idejére, továbbá eltörli a büntetőkamatok ötven százalékát a március 31-ig felgyűlt tartozások törlesztése esetében.

 

 


Utolsó módosítás: 2020-08-10    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata újabb, nyári, kreatív köztéri installációt állíttatott a városlakók számára Sepsiszentgyörgy Főterére. A nyári ruhába öltöztetett #SEPSI mellé párakapu is került, még inkább fokozva az oázis hangulatát, így kellemesebb lehet egy séta a fullasztó nyári napokon.

A kapu egy funkcionális és interaktív installáció. Átsétálva alatta érezhető a hűsítő vízpermet, ami frissítően hat akár a legnagyobb kánikulában is. A vízpárát szóró, S betű alakban elhelyezett kapu fából készült, anyagának és natúr színének köszönhetően szépen  illeszkedik a Főtéren található köztéri bútorokhoz.

A párakapu terve és a kivitelezés a Kubit Design Studio csapatát dicséri.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy az  installáció könnyű faszerkezetből készült, ezért tilos rá felmászni!
 

Fotó: Vargyasi Levente


Utolsó módosítás: 2020-08-18    

Az elmúlt évek során a közvilágítási hálózatot érintő jelentős fejlesztésekre került sor Sepsiszentgyörgyön, erről számolt be Antal Árpád-András polgármester sajtótájékoztató keretben.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata összesen 84 utcában korszerűsítette a közvilágítási hálózatot, 1 831 új villanyoszlopot sikerült üzembe helyezni, ezek az Önkormányzat tulajdonában vannak a teljes hálózattal együtt. Az utcakép javítása érdekében az érintett utcákban a vezetékeket is a föld alá helyezték.

A közvilágítási hálózat korszerűsítése több szempontból is fontos: a modern villanyoszlopoknak és a takarékos lámpatesteknek köszönhetően csökken az elektromos energiafogyasztás, a jobb világításnak köszönhetően javul a közbiztonság, illetve a kábelek föld alá helyezésével rendezettebb, esztétikusabb az utcakép” – sorolta a pozitívumokat Antal Árpád-András polgármester.

Az idei évben az Önkormányzat új szerződést kötött a közvilágítási hálózat karbantartására, ennek eredményeképpen azokban az utcákban, ahol nem került sor felújításra 427 lámpatestet cseréltek ki. Ezek között szerepelnek Kilyén és Szotyor települések is.  Kilyénben 108, Szotyorban 98 oszlopra kerültek új lámpatestek, míg Sepsiszentgyörgyön 23 utcában világítanak új, takarékos égők esténként.

Az Önkormányzat a jövőben is tervezi folytatni a közvilágítási hálózat felújítását, jelenleg egy 1 millió lejes pályázat vár elbírálásra a Környezetvédelmi Minisztériumnál.

A lakók továbbra is bejelenthetik a közvilágítással kapcsolatban észlelt gondokat a 0751586462-es telefonszámon, hétfőtől vasárnapig, a nap 24 órájában bármikor.

Fotó: Kristó-Gohtárd Hunor


Utolsó módosítás: 2020-08-13    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata gyakornoki programot hirdet egyetemisták számára. Főként azon egyetemisták jelentkezését várják, akik nemcsak gyakorlati tapasztalatot szereznének, hanem szívesen segítenék az Önkormányzat munkáját és a következő tanév során online oktatásban részesülnek, így a városban maradnak.

„Azoknak a diákoknak szól főként a felhívás, akik a következő időszakban nem mennek vissza az egyetemi központokba, hanem online kurzusokon vesznek majd részt. Azok, akik nálunk szeretnének gyakornokok lenni, küldeniük kell egy szándéknyilatkozatot és a tanulmányaiktól függően lesz majd lehetőségük részt venni a Polgármesteri Hivatal tevékenységében, a különböző projektet előkészítésében és lebonyolításában. A program nemcsak a diákoknak kínál remek lehetőséget az elméleti tudás mellé gyakorlati tapasztalatot is szerezni, hanem nekünk is, hiszen fiatalokat vonhatunk be az önkormányzati munkába” - mondta el Antal Árpád András polgármester sajtótájékoztató keretében.

Amennyiben tanulmányaid kapcsolódnak a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez, kíváncsi vagy mi és hogyan zajlik az intézményi munka során és gyakorlati tapasztalatot is szereznél, jelentkezz! Küldd el rövid szándéknyilatkozatodat, a tanulmányaid és az érdeklődési köröd megjelölésével az info@sepsi.ro e-mail címre.

Segítsünk egymásnak!
 


Utolsó módosítás: 2020-08-06    

A gyermeknevelési szabadságra jogosultak a Szociális Támogatási Igazgatóságnál igényelhetik a támogatást. Összegyűjtöttük azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek e szabadságra jogosultakban merülhetnek fel.

A gyermeknevelési szabadságra, amely a szülés után kezdődik, mindkét szülő jogosult, de felváltva, nem egyidőben mindkettő. A gyermeknevelési szabadságot, illetve támogatást kérvényező szülőnek ez idő alatt Romániában kell tartózkodnia. A másik feltétel az, hogy a szülést megelőző 24 hónapból legalább 12 hónapban adózott jövedelme legyen, de ennek nem kell folyamatos időtartamnak lennie.

Munkaszerződéssel dolgozók esetében a gyermeknevelési szabadsághoz szükséges iratok a következők:
a) a szülők személyazonosító igazolványai és ezek másolatai;
b) a gyermek/gyermekek születési bizonyítványa/bizonyítványai, és másolat/másolatok;
c) a szülők munkahelyéről származó igazolások;
d) a szülők által a munkahelyen benyújtott kérelmek másolatai (ez tartalmazza a munkargiséget is);
e) a munkaadók által a munkaszerződés felfüggesztésére vonatkozóan kiadott kiegészítő jogi aktusok vagy határozatok másolatai;
f) a gyermek születési évére és a szülést megelőző évre vonatkozó adónyilvántartások helyettesítő igazolásai;
g) házassági anyakönyvi kivonat;
h) számlakivonat attól a banktól, ahová a gyermeknevelési segélyt átutalják;
i) nyilatkozat és kötelezettségvállalás saját felelősségére.

A gyermeknevelési szabadság idejére járó összeg az utolsó ledolgozott egy év átlag nettó jövedelmének a 85 százaléka. A gyermeknevelési szabadság időtartama 2 év, sérült gyerek születése esetén pedig 3. 

Ez év augusztusától kezdődően (szeptemberi kifizetéssel), a gyermektámogatás a következőképpen növekszik: 369 lej a csecsemő 2 éves koráig (fogyatékosság esetében 3 éves koráig); 185 lej a 2 és 18 év közötti gyerekeknek, vagy amíg befejezik a középiskolát; 369 lej a 3 és 18 év közötti fogyatékkal rendelkező gyerekek számára.

A gyermekpénzt 18 éves korig adják, vagy addig amig a gyermek be nem fejezi a középiskolát. A gyermekpénzre  a gyermek születését követő egy éven belül kell leadni a kérést, ahhoz, hogy megkapják a teljes összeget, a gyermeknevelésre pedig 60 munkanapon belül attól a naptól számítva, hogy eljön a szülő a gyermeknevelési szabadságra. Ha ezt elmulasztjuk, csak attól a hónaptól kaphatjuk a gyerekpénzt, amikor a kérvényt leadjuk.

A gyermektámogatást igénylő kéréshez szükséges dokumentumok:
A kérelmezőnek kötelezően sepsiszentgyörgyi lakcímmel kell rendelkeznie.

• A gyermektámogatás iránti kérelem;
• A gyermek mindkét szülőjének személyazonosító igazolványai (eredeti és fénymásolt példányban);
• A gyermek születési bizonyítványa (eredeti és fénymásolat);
• Házassági anyakönyvi kivonat (eredeti és fénymásolat);
• A juttatás bankszámlára történő kifizetéséhez: számlakivonat IBAN-kóddal (a kérelmező kell legyen a számlatulajdonos)

A Szociális Támogatási Igazgatóság az Erege utca 19. szám alatt található, valamint elérhető a 0267 312 111 telefonszámon.


Utolsó módosítás: 2020-08-04    

A Helyi Készenléti Bizottság  19/2020-as számú döntése alapján augusztus 6-án reggel 8 órától Sepsiszentgyörgy területén minden 5 éven felüli személynek kötelező a védőmaszk viselete, úgy, hogy az orrot és a szájat is eltakarja, a zárt terekben és az alábbi szabadtéri közterületeken:

– piacokon és vásárokban, a nyitvatartás ideje alatt
– váró helyiségekben (autóbusz megállókban és vonatállomáson) 8:00-20:00 óráig
– azokon a helyszíneken, ahol közönség számára nyitott rendezvények zajlanak, az események teljes időtartama alatt
– a sepsiszentgyörgyi városi strand bejáratánál a működési program ideje alatt
– az egyházi intézmények udvarain szervezett események teljes időtartama alatt

Az intézkedést a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság jóváhagyásával a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozták meg.
 


Utolsó módosítás: 2020-08-05    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának Városgazdálkodási Igazgatósága befejezte a látássérültek segítését hivatott tapintható burkolati jelek elhelyezését a városközpont több gyalogátkelőhelyéhez.

A burkolati jelek a látássérült személyek számára jelentenek segítséget, mivel figyelmeztetik őket a gyalogátkelőhelyek jelenlétéről.

Tapintható burkolati jelek találhatóak a Gróf Mikó Imre utcában (a jelzőlámpáknál), az 1918. december 1. utcában (a Transilvania Bank, a Sugás Vendéglő és a Polgármesteri Hivatal előtt), a Csiki utcában (a Dona gyógyszertár előtt), a Váradi József utcában (a Kónya Ádám Művelődési Központ előtt), a Szabadság utcában (Amigo üzlet előtt) és a Kőrösi Csoma Sándor utcában (a Design Bank jövőbeli székháza előtt).

A Grigore Bălan sugárút és az 1918. december 1. utca kereszteződésénél található gyalogátkelőhelyeknél még a tavaly elhelyezték a tapintható burkolati jeleket.

Fotó: Vargyasi Levente


Utolsó módosítás: 2020-08-05    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata június közepén hirdette meg zöldövezeti szépségversenyét, a három meghirdetett kategóriában (legszebb zöldövezet, erkély és kapu eleje) összesen 66-an jelentkeztek.

Múlt héten egy hat tagú zsűri két napon keresztül látogatta végig a benevezett lakónegyedi zöldövezeteket és kapuk elejét.
Az elbírálásnál a zsűri a zöldövezet gondozásába befektetett munka minősége és mennyisége, a növények szépsége, változatossága, az övezetek tisztasága és gondozottsága szerint értékelt.

Az erkély kategóriában a zsűrizés a beérkezett fotók alapján történt, ahol a fő szempont az volt, hogy az adott erkély mennyire járul hozzá az utcakép javításához.

A zsűri pontszámai alapján 2020-ban Sepsiszentgyörgy legszebb lakónegyedi zöldövezete a Puskás Tivadar utca 64-es szám 33-as tömbházának A lépcsőházához tartozó terület (benevező személy Medeșan Eugen Aurel), második helyezett a Testvériség sugárút 6-os szám 3-as tömbházának A lépcsőháza (benevező személy Sebestyén Mária), a harmadik díjat a Lendület sétány 5-ös szám 18-as tömbházának B lépcsőháza (benevező személy Szőcs Éden Jessica) nyerte el.

2020-ban Sepsiszentgyörgy legszebb erkélyének tulajdonosa Szatmári Emese (Vadász utca), az erkély kategória második helyezettje az Antal Esztilláé a Gábor Áron utcában, harmadik díjat pedig Ambrus Évának ítélték oda a Tavirózsa utcában lévő erkélyért.

A bizottság Incze Béla Róbert kapu elejét vélte a legszebbnek (Cigaretta utca), második díjat Vass Csaba Millénium utcai kapu eleje kapta, a harmadik pedig Pál Attila Vadász utcai kapu eleje.

A legszebb lakónegyedi zöldövezet gondozói egy 18 000 lej értékű 12 férőhelyes zárható kerékpártárolóval és egy, a lépcsőházukra kifüggesztett plakettel gazdagodnak az elnyert titulusról, emellett minden lakónegyedi zöldövezet kategóriában pályázó személy/társulás ingyenesen vehet részt az önkormányzat 2021-es zöldövezetszépítési programjában.

A Dália Virágüzlet felajánlásával a legszebb erkély és kapu eleje kategóriák első három díjazottjai 500, 300, illetve 100 lej értékű utalványban részesülnek, melyet előzetes egyeztetés alapján 2021 tavaszáig vásárolhatnak le a Dália Kertcentrumban.

Az önkormányzat mindhárom kategóriában személyre szabott szolgáltatáscsomaggal díjazza az első három helyezettet, melyet a város kulturális- és szabadidős létesítményeiben lehet majd felhasználni.

A járványügyi helyzetre való tekintettel díjátadó ünnepségre nem kerül sor, a nyereményeket az önkormányzat személyesen juttatja el a díjazottaknak utalvány formájában.

A mi városunk, a mi felelősségünk mottójú verseny célja a városlakók ösztönzése a lakónegyedi zöldövezetek, kapuk eleje és erkélyek szépítésére, karbantartására, amelyek javítják Sepsiszentgyörgy utcáinak képét és imázsát.


Utolsó módosítás: 2020-08-04    

 

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Román Kézilabda-szövetség és a Sepsi-SIC sportklub képviselői együttműködési megállapodást írtak alá a központ létrehozásáról.

Idén ősszel női kézilabda kiválósági központ létesül Sepsiszentgyörgyön, miután Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Román Kézilabda-szövetség és a Sepsi-SIC sportklub együttműködési megállapodást írtak alá.

A szerződés aláírására a Sepsi Arénában került sor, ahol jelen volt Antal Árpád polgármester, Alexandru Dedu, egykori kiváló játékos, jelenleg a Román Kézilabda-szövetség elnöke és Rusz István, a Sepsi-SIC sportklub ügyvezető igazgatója, valamint más, a kézilabda sportág helyi és országos támogatói.

„Nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem, Sepsiszentgyörgyön fog működni az ország negyedik női kézilabda kiválósági központja. Különös öröm számomra, ugyanis fiatal koromban én is kézilabdáztam. Egy morális tartozásnak éreztem ezt a sportágat is támogatni a kosárlabda, futball és egyéb, a városunkban gyakorlott sportágak mellett. Sepsiszentgyörgy fel kell kerüljön az ország térképére, ami a kézilabdát illeti. Alulról építkezünk, meggyőződésem, hogy 5-10 év múlva a romániai női kézilabda élvonalában játszó csapattal fogunk rendelkezni” – hangsúlyozta Antal Árpád polgármester.

„Sok szépet hallottam az önök közösségéről, a sportot illetően, a kézilabda terén viszont mindeddig nem volt erős képviselet, de ez csak a kezdet. Gratulálni szeretnék a polgármesternek, a helyi tanácsnak és az egész közösségnek, azért, amit eddig megvalósítottak és azért is, amit ezután fel fognak építeni. Érződik, hogy egy sportszerető közösség az önöké és kevés város büszkélkedhet azzal, amivel önök” – emelte ki Alexandru Dedu, a Román Kézilabda Szövetség elnöke.

A következő, 2020-2021-es idényben az ország számos megyéjéből, három korcsoportban (13-14 év, 15-16 év és 17-18 év) a legjobb női kézilabdázókat választják ki, akik majd Sepsiszentgyörgyön készülnek fel, hogy a legjobb teljesítményt nyújthassák.

„Ez a központ más perspektívát kínál a sepsiszentgyörgyi kézilabdának és meggyőződésem, hogy a közeljövőben azok a fiatalok, akik itt készülnek fel, meg fogják szeretni ezt a várost és egy versenyképes csapatot fognak alkotni” – tette hozzá Alexandru Dedu.

„Meg szeretném köszönni Sorin Popică úrnak, aki a Sepsi-SIC sportklub kézilabda szakágának vezetője, hogy városunkban elindultunk a női kézilabda útján. Mindig is azt vallottam, hogy rendkívüli dolgokat tudunk véghezvinni, amennyiben vannak, akik hisznek ezekben a projektekben. Ha van egy emberünk, egy edzőnk, egy játékosunk, egy őrült, aki hisz ezekben a dolgokban, akkor nagy dolgokra vagyunk képesek. A személy, aki az alapokat fektette le a klubon belül az  Popică úr volt” – hangsúlyozta Antal Árpád polgármester.

„Megtaláltuk azokat az embereket, akik tagjai szeretnének lenni ennek a családnak, pénzügyi és morális támogatást kaptunk mindazoktól, akik pártfogolnak minket. Megyünk előre mindazokkal a sportágakkal, amelyek a klubunkhoz tartoznak. Van víziónk és sokan támogatnak abban, hogy oda érjünk, ahová szeretnénk” – vallotta be Rusz István, a Sepsi-SIC sportklub ügyvezető igazgatója.

Az első működési évben a központ hozzávetőleges költségvetése 3,17 millió lej, ebből Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a Sepsi-SIC sportklubon keresztül 970 ezer lejjel támogatja. Az összeg fennmaradó részét az Oktatási- Minisztérium a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklubon keresztül és az Ifjúsági- és Sportminisztérium a Román Kézilabda Szövetségen keresztül finanszírozza.

 


Utolsó módosítás: 2020-08-03    

Sepsiszentgyörgy Helyi Készenléti Bizottsága rendkívüli tanácsülés keretében döntött a fizetéses parkolás augusztus 3-tól történő újbóli érvénybe lépéséről.

Az intézkedés betartását a Kovászna Megyei Rendőrség a Helyi Rendőrséggel együttműködésben felügyeli, utóbbi  továbbra is ideiglenesen a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozik.

Sepsiszentgyörgyön a fizetéses parkolás felfüggesztése a szükségállapot bevezetésével lépett érvénybe és meghosszabbították a készenléti állapot idejére is, mivel a Helyi Rendőrség, amelynek feladatai közé tartozott a fizetéses parkolás betartásának ellenőrzése is, ideiglenesen a belügyminisztérium alárendeltségébe került.

Amint az utóbbi időszakban észlelni lehetett, az ingyenes parkolás az üres parkolóhelyeket illetően kaotikus állapotokat eredményezett. Amiatt, hogy a fizetéses szabályozás megszűnt, alig lehetett üres parkolóhelyet találni, és a gépjárművezetők a kerékpársávokra, illetve a járdákra is folyamatosan felparkoltak. A fizetéses parkolási rendszer célja a köztereken történő parkolás szabályozása, könnyítése.


Utolsó módosítás: 2020-07-31    

Az ötleteket július 20. és augusztus 20. között lehet benyújtani a comonsepsi.ro online felületen. A technikai ellenőrzés után a közönségszavazásra várhatóan augusztus 25. és szeptember 15. között kerül sor, a kezdeményezések pedig szeptember és november között valósulnak meg.

A Com’on Sepsiszentgyörgy egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, ahol fiatalok informális csapatai ötleteket javasolhatnak Sepsiszentgyörgyért, melyeket a város lakossága szavaz meg. A legtöbb szavazatot kapott kezdeményezések egy díj formájában folyósított támogatásban részesülnek helyi költségvetési forrásból. Az összeget a Prospero Ifjúsági Egyesület a PONT Csoporttal partnerségben pályázta meg Sepsiszentgyörgy Önkormányzatától.

A program első kiadásában, 2019. szeptember és november között 27 kezdeményezés valósult meg, összesen 22 helyszínen, közel 3000 ember mozgósításával. A kezdeményezések megvalósításában mintegy 700 önkéntes fiatal vett részt.

A Com’ON Sepsiszentgyörgy program által szeretnék azokat a 14-35 éves, Sepsiszentgyörgyön élő, dolgozó vagy tanuló fiatalokat is megszólítani, akik nem feltétlen tagjai hivatalos szervezeteknek, így a kezdeményezéseket legalább 3 tagból álló informális csoportosulások javasolhatják. Tavalyhoz képest újdonságnak számít, hogy idén két külön kategóriában is pályázhatnak: a hátrányos helyzetű csoportok illetve a 14-17 év közötti fiatalok, az általuk javasolt kezdeményezéseket előnyben részesítik.

„Az a célunk ezzel a programmal, hogy felszínre hozzuk a fiatalokban rejlő kreativitást, a rengeteg pozitív energiát, amivel rendelkeznek, és hogy kialakítsuk a fiatal nemzedékben annak a kultúráját, hogy tenni kell a város és a közösség érdekében. Fontos, hogy egy város vezetője higgyen a város jövőjében, ez szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a város sikeres és versenyképes legyen, a közösségnek is kell hinnie ebben” –  nyilatkozta Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

A fiatalok által benyújtott, majd a lakosság által megszavazott kezdeményezések egyenként maximálisan 2500 lej értékű támogatásban részesülnek. Amennyiben a projekt igényei meghaladják a lehívható összeget, úgy a különbözetet a csapatoknak más forrásból kell fedezni. A támogatásra benyújtott programokon való részvételnek ingyenesnek kell lennie (nem kérhető belépőjegy), illetve a pályázóknak figyelembe kell venniük már a tervezés során az aktuális távolságtartási és járványügyi előírásokat is.

A 2020-as kiadás újabb lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy bekapcsolódjanak a helyi közösség fejlesztésébe, különös tekintettel az alábbi öt terület kihívásaira: helyek, témák, közösség, mozgás és kapcsolat, ezekről bővebben ITT olvashat.

„Sejtettük, hogy Sepsiszentgyörgyön van egy olyan típusú hajlandóság a fiatalok részéről, hogy kreatív dolgokkal álljanak elő és hogy olyan kezdeményezéseket valósítsanak meg ami jó a helyi közösség számára is. Sepsiszentgyörgyön a tavalyi kezdeményezések eredetiek voltak, lelkesek voltak a csapatok, autentikus volt az egész, ez a város számára fontos kiindulópontot jelenthet a későbbiekben is”– emelte ki Farkas András, a PONT Csoport vezetője.

A kezdeményezéseket július 20. és augusztus 20. között lehet benyújtani a comonsepsi.ro online felületen. A technikai ellenőrzés után a közönségszavazásra várhatóan augusztus 25. és szeptember 15. között kerül sor, a kezdeményezések pedig szeptember és november között valósulnak meg. 


Utolsó módosítás: 2020-07-23    

 

A csütörtöki ülésen a Kormány elfogadta azokat a műszaki és gazdasági mutatókat, amelyek a sepsiszentgyörgyi terelőút építésére vonatkoznak.  A projekt értelmében a terelőút 11,5 km hosszú, a munkálatok összértéke 355 millió lej.

„Minden nap közelebb kerülünk egy újabb nagy álmunk, tervünk megvalósításához, amely egy fejlettebb és élhetőbb város kialakításához járul hozzá." - nyilatkozta Antal Árpád polgármester. 

A következő lépés a kisajátítási procedúrák elkezdésére vonatkozó Kormányhatározat kiadása. 

„Mi előkészítettük a szükséges dokumentációt, ami jelenleg Bukarestben van és mihamarabb továbbítják a Minisztérium felé. A Kormányhatározat elfogadása után kibocsátják a kisajátításra vonatkozó rendeletet, ezt követően pedig el lehet kezdeni az építési engedélyek beszerzését.” - számolt be a projekt lépéseiről Carmen Olariu, a Brassói Utak és Hidak Területi Igazgatóságának igazgatóhelyettese. 

A tervek szerint szeptemberig a kisajátításra vonatkozó Kormányhatározat elfogadásának is meg kell történnie és szintén ebben az évben elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok közbeszerzésének folyamatai. 

Ez a folyamat egy kissé összetettebb, de mi azt szeretnénk, hogy a jövő év elejére már meg legyenek kötve a munkálatok elkezdésére vonatkozó szerződések. Rengeteg segítséget kaptunk a helyi hatóságok részéről, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata nagy szerepet vállalt az engedélyek megszerzése során.” - sorolta Carmen Olariu. 

A projekt európai uniós alapokból, a Nagy Infrastruktúra Operacionális Programon keresztül kerül finanszírozásra, a terelőút elkészülése a 2023-as év végére várható. A Brassói Utak és Hidak Területi Igazgatósága szerint sikerül majd tartani a határidőket. 

Sepsiszentgyörgy terelőútja a DN12-es útból válik majd ki, Szotyor előtt, a nemzeti út jobb oldalán, folytatódva a DJ103B úttal való kereszteződésig, így biztosítva az eljutást Uzon felé, illetve tovább haladva a DN13E úttal való kereszteződésig, így biztosítva Kézdivásárhely, Kovászna és a Szépmezőn található Ipari Park irányába való eljutást. Végül a terelőút a DN12-es úthoz visszakanyarodva fejeződik be, Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli kijáratánál, a Sepsi Aréna övezete után. 

 

 


Utolsó módosítás: 2020-07-17    

A sepsiszentgyörgyiek megszokhatták, hogy az önkormányzat minden évszakban kreatív köztéri installációkkal örvendezteti meg a lakókat. Míg télen a tandemkerékpár hajtásával tekerhettek fényt a városközpontba és a gyerekek a betlehemi mesevárosban barangolhattak, addig nyáron a főtéri napernyőkkel ellátott homokos játszópart és a három alkalommal is megújuló virágos fotókeret tette izgalmasabbá a hétköznapokat. Idén tavasszal a Sepsiszentgyörgy főtere a #SEPSI fehér színű óriásbetű installációval gazdagodott a kicsik és nagyok örömére.

Mivel javában zajlik a nyár, az önkormányzat megrendelte a #SEPSI nyári díszítését, az óriásbetűk köré pedig igazi oázis létesül napernyővel, kaktuszokkal, egzotikus növényekkel és sok sok tengerparti kagylóval.

A tengerparti nyaralások hangulatát megidéző betűinstalláció díszítését ugyanaz a csapat álmodta meg és készíti el az elkövetkező napokban, amelyik korábban a virágos fotókereteket készítette. A virágkompozíció ezúttal is Bedő Rita, Jénáki Emese (Florapost), Knop Ildikó és Orbán-Kovács Kinga (Pure Deco) helyi virágkötők munkáját dicséri.

Szeretnénk, hogy minél hosszabb ideig tartson a nyár, a jó idő, és az installáció, ezért kérjük óvatosan fotózzák „főtéri nyaralásukat”, különös figyelmet szentelve a gyerekek és a növények épségének megóvására.

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor


Utolsó módosítás: 2020-07-17    

Az évek óta üresen álló ingatlan felújítási munkálatai a végéhez közelednek.
 
A Szociális Támogatási Igazgatóság Erege utcai székhelye nemcsak szűknek bizonyul, hanem a mozgássérült személyek számára sem tud megfelelő bejárást biztosítani. Mivel hamarosan befejeződnek az évek óta üresen álló, Dália utcai ingatlan felújításának munkálatai, a felmerülő problémát az Igazgatóság tevékenységének kettéosztásával igyekeznek megoldani.

Az Erege utcai székházban maradnak a szociális, állami juttatásokkal foglalkozó osztályok, a Dália utcai ingatlanba intézhetik majd a fogyatékkal élő személyek és a kismamák az ügyeiket. Az egykori óvoda helyén, a tömbház földszintjén a bejárat úgy lett kialakítva, hogy a mozgásukban korlátozott személyek számára is hozzáférhető legyen.

A Dália utcai ingatlanban teljes felújítás történik, új irodákat hoznak létre, ablakokat, ajtókat cserélnek, valamint újjáépítik a fűtésrendszert és a villanyhálózatot is. Az ingatlan 290 négyzetméter alapfelületen fekszik és a teljes felújítási munkálatai 735 269 lejbe kerültek.

A felújtási munkálatok befejezése 2020-as év végére várható, a tevékenységek elosztása gyorsabb ügyintézést eredményezhet egy barátságosabb légkörben.
 

Fotó: Vargyasi Levente


Utolsó módosítás: 2020-07-16    

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, csütörtökön, július 16-án szúnyogirtásra kerül sor Sepsiszentgyörgy területén. Mivel sokakban aggodalmat váltott ki a Cymina Plus vegyszer használata, a permetezéssel megbízott szakcég a következő pontosításokat közölte:

 • A romániai piacon bejegyzett, biocidokat és aktív hatóanyagokat tartalmazó vegyszerek az európai nyilvántartásban is szerepelnek;
 • A használt vegyszer megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik az Egészségügyi Minisztérium részéről és megtalálható az Egészségügyi Minisztérim által kiállított, biocidokat tartalmazó termékek listáján;
 • A Cymina Plus vegyszer csak abban az esetben számít veszélyesnek, ha azt koncentált állapotában használják, vagy nem tartják be a gyártó által megszabott, higításra vonatkozó előírásokat;
 • A szakcég nem használ olyan termékeket, amelyek az emberek egészségét veszélyeztetné. A termékleírásban szereplő információk nem a lakosságot érintő  veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem azokat figyelmezteti, akik a vegyszert használják, főként a megfelelő védőfelszerelés használatát illetően (beleértve a szakcég munkatársait is, akik a vegyszerrel permeteznek);
 • A Cymina Plus típusú vegyszerből kinti környezetben, a repülő rovarok részére, egy  hektárnyi területre 50 ml-t higítanak 3 liter vízben, az Egészségügyi Minisztérium által kiállított dokumentumok szerint. Ebben a koncentrátumban lehetetlen, hogy ekkora mennyiségű vegyszer mérgező anyagként hasson.
 • A Cymina Plus permetezése alacsony mennyiségben történik, nagyon kicsi, 50 mikronos részecskék formájában.
   

Ugyanakkor, a permetezés során használt vegyszer nem káros a kistestű madarak, például a fecskék vagy galambok egészségére, csak a rovarokon fejti ki a hatását. Ennek értelmében újra felhívjuk a méhészek figyelmét, hogy a permetezés ideje alatt ne engedjék ki a méhetek.

Emlékeztetjük a lakosságot, hogy július 16-án, csütörtökön este 18:00 és 24:00 óra között repülőgépből permeteznek a város teljes közigazgatási területén, így Kilyén, Szotyor és Szépmező területén is. Ugyanebben az időben földi permetezéses módszerrel is irtják a szúnyogokat a patakmedrekben és parkokban.


Utolsó módosítás: 2020-07-13    

Sepsiszentgyörgyön megújul a tömegközlekedési rendszer, bővül a gyalogos és a kerékpáros infrastruktúra, új létesítményeket építenek a tömbháznegyedekben.

Július 10-én, pénteken Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere és Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója egy közös sajtótájékoztató keretében írták alá azt az európai uniós támogatási szerződést, amelynek célja Sepsiszentgyörgy szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése a tömegközlekedés, valamint a kerékpáros és gyalogos közlekedés egyszerűsítése és ösztönzése által. A pályázat teljes értéke 127 millió lej, az önrésze 17 millió lej. A sajtótájékoztató keretében azokat a pályázatokat is ismertették, amelyek szerződéseit az elmúlt időszakban írták alá. A sajtótájékoztatón jelen volt Mihai Veștea a Fejlesztési Minisztérium államtitkára is.

„A város egy új fejlődési szakaszba lépett, és a fejlődéshez, az életminőség javításához nélkülözhetetlen egy fenntartható, hatékony és környezetkímélő szállítási rendszer kiépítése. Elektromos autóbuszok vásárlásával, kerékpárutak és járdák építésével kényelmesebben és gyorsabban közlekedhetünk, ami hozzájárul az életszínvonal növeléséhez, valamint egy modern, vonzó és tiszta város kialakításához, ami felveszi a versenyt a nyugati, civilizált városokkal.” - nyitotta meg a sajtótájékoztatót Antal Árpád András polgármester.

A fent említett projekt céljai között szerepel egy korszerű és hatékony tömegközlekedési rendszer kifejlesztése, a tömegközlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, kerékpárutak összefüggő hálózatának építése, valamint a gyalogos útvonalak bővítése és korszerűsítése. Mindezek a befektetések nemcsak a közlekedés biztonságának növeléséhez járulnak hozzá, hanem csökkentik a káros, üvegházhatású gázok kibocsátását a város területén, fokozva a lakók  életminőségét.

Fotó: Kocsis B. János

„Ez az eddigi legnagyobb REGIO-s projekt, amit Sepsiszentgyörgy Önkormányzatával aláírtunk. Az értéke meghaladja a 2007-2013-as év közötti ciklus pályázatainak összértékét. Ez egy különösen fontos, a régiót és Sepsiszentgyörgy közlekedését, mobilitását érintő finanszírozási program, ami közel 2 000 tonna széndioxiddal csökkenti a város levegőjének szennyezését. A utcák és járdák korszerűsítése, továbbá az elektromos buszok közbeszerzése helyi szinten hozzájárul a légszennyezés csökkentéséhez, a közszállítás átalakítása révén, ami a fő szállítási eszköz lehet a városban. Reméljük, hogy mindezek az intézkedések, a közlekedési eszközök modernizálásától kezdve, a buszmegállókon át egészen a biciklis és gyalogos sávokig, mind hozzájárulnak majd a városi mobilitás minőségének növeléséhez, ezáltal pedig sikerül majd a lakók hozzáállását is megváltoztatni, akik végül a beruházások haszonélvezői lesznek.” - mondta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója.

A sajtótájékoztatón jelen volt Mihail Veștea, a Fejlesztési Minisztérium államtitkára is, aki elismerését fejezte ki Sepsiszentgyörgy pozitív irányba való változásáért, kihangsúlyozta, hogy a város évről évre egyre szebb és vonzóbb.

A pályázatba foglalt 9 alkotóelem között szerepel a tömegközlekedési rendszer korszerűsítése,  12 darab környezetkímélő elektromos busz vásárlása, új telephely építése a szépmezői Ipari Parkban, 64 tömegközlekedési megálló korszerűsítése és létrehozása, egy végállomás építése a Gólya utcában. A tömegközlekedési megállók információs kijelzővel, megfigyelő rendszerrel, WiFi-vel lesznek felszerelve, továbbá több jegyautomata kerül majd kihelyezésre. A város határain átnyúló tömegközlekedés fejlesztése érdekében egy utasterminál fog épülni a város déli peremén, a jelenlegi útvonalak egy része felújításra kerül és a buszok meghosszabbított útvonalon fognak közlekedni. Tervben van több közlekedési lámpával szabályozott útkereszteződés létrehozása, megfigyelő és adatgyűjtő rendszerrel ellátott forgalomirányítási rendszer bevezetése, mindez lehetővé teszi a forgalom és a buszállomány valós idejű felügyeletét, illetve az utasokra vonatkozó információk közvetítését.

A gyalogosok és a biciklisek közlekedését megkönnyítve, sor kerül összesen 13,64 km járda, valamint 5 tömegközlekedési forgalomra szánt utca felújítására 5,89 kilométeren. Épül egy 0,207 km hosszú gyalogos és kerékpáros híd az Olt folyón, ami összeköti a Păiș David hadnagy utcát a Nicolae Iorga utcával, továbbá egy 7 km hosszú kerékpárút az Olt menti gáton Árkos pataka és Kilyén között. Üzembe helyeznek egy kerékpárkölcsönző rendszert, ami 17 intelligens kerékpárkölcsönző állomást, 230 kerékpárt és 12 triciklit tartalmaz.

Fotó: Kocsis B. János

A projekt végrehajtási időtartama 36 hónap és a Regionális Operatív Programon keresztül kerül finanszírozásra. Teljes értéke 127 millió lejre emelkedik, ennek önrésze 17 millió lej.

Korábban már sor került az Állomás negyedi tó körüli földterület átalakítására és felújítására vonatkozó támogatási szerződés aláírására. A helyszínen egy 29.500 négyzetméteres zöldövezet kerül kialakításra, ahol sétányok, futópálya, kerékpározásra alkalmas utak és sportpálya is helyet kap. A projekt megvalósítási időtartama 14 hónap.

A Csíki negyedben parkrendezés szerepel a tervek között. A parkban sétányok, játszótér és kültéri bútorok is helyet kapnak. Megvalósítási időtartama 16 hónap. Szintén a Csíki negyedben  szabadidős létesítmény és sportpálya épül: műfüves borítású minifocipálya, kosárlabdapálya, fitnesz gépek, asztalitenisz, új sétányok, járdák lesznek majd kialakítva. Köztéri bútorzat, közvilágítás és öko illemhelyek is kiegészítik az új, hiánypótló létesítményt. A projekt megvalósítási időtartama 18 hónap.

Szépmezőn egy 60 férőhelyes napköziotthonos óvoda és bölcsőde épül, udvarral és játszótérrel. A volt 7-es számú óvoda épülete az Orbán Balázs utcában lebontásra kerül, helyette egy új, 30 férőhelyes épület épül. A Kőrösi Csoma Sándor Napköziotthonos Óvoda épülete felújításra és kibővítésre kerül, az új intézményt több mint 70 gyerek veheti majd birtokba. A Berde Áron Szakképző Líceumban udvarrendezés következik, itt futópálya és sportpályák kialakítása is megvalósul. A tanügyi intézmények építése és felújítása az elkövetkezendő 1-2 évben valósul meg.


Utolsó módosítás: 2020-07-10    

A Közpénzügyi Igazgatóság kimutatásai szerint, június 30-ig a sepsiszentgyörgyi lakosok több mint 75 százaléka befizette az egész éves terület és épület utáni adóját. A lakók több mint 62 százaléka pedig a gépjármű utáni adóját is befizette.

A pontos számokat tekintve, a természetes személyek az épületek után befizetendő adók 76,21 százalékát, a területek utáni adók 77,31 százalékát, valamint a járművek után fizetendő összegek 62,38 százalékát fizették be.

A jogi személyek esetében, a kimutatás szerint az épületek utáni adók 63,14 százaléka, a területek utáni adók 60,22 százaléka, míg a járművek utáni adók 58,62 százaléka lett befizetve.

Az épület-, terület- és szállítóeszközök utáni adók és illetékek kifizetésének határidejét az első félévre június 30-ra hosszabbították meg a koronavírus-járvány miatt. Mindazok, akik eddig a dátumig kifizeték az egész éves adójukat 9 százalékos kedvezményben részesültek.

A második félévi adók és illetékek kifizetésének határideje szeptember 30.

A jelenlegi adótörvénykönyv értelmében a határidő lejártáig be nem fizetett adók és illetékek
értékéhez késedelmi kamatot számolnak. A határidő lejárta után, a befizetendő összeg értéke havonta 1 százalékkal növekszik. A késedelmi kamat számítása a lejárati határidőt követő naptól a hátralék kifizetésének napjáig tart.

Az idei évtõl a www.ghiseul.ro felület a jogi személyek részére is elérhető. Az online felületen az adók, illetékek és büntetések konzultálása és befizetése lehetséges.
 


Utolsó módosítás: 2020-07-08    

Alapélelmiszerekből és konzervekből álló segélycsomagot kapnak azok a rászorulók és krónikus betegek, akik a koronavírus járvány miatt házi elkülönítésbe kellett vonuljanak.

Az országos szintű rendelet alapján azok a rászoruló, munkanélküli, nehéz családi helyzetben levő, vagy krónikus betegségben szenvedő személyek, akik hatóságilag elrendelt házi elkülönítésben vannak, naponta 30 lej értékű élelmiszercsomagot kapnak a Szociális Támogatási Igazgatóságtól.

Ezeknek a sepsiszentgyörgyi, kilyéni, szotyori és szépmezői személyeknek, akik a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság listáján szerepelnek a Szociális Támogatási Igazgatóság ellenőrzi a helyzetét, ők értesítik a listán szereplő személyeket, valamint ők hordják ki az élelmiszercsomagokat is.

Az élelmiszercsomag olyan alapélelmiszereket tartalmaz, mint például a liszt, olaj, cukor, húskonzerv, pástétom, borsókonzerv és hasonlók.
                               
Az alapélelmiszerekből és konzervekből álló csomagot április 30-a óta több, mint százan kapták a házi elkülönítésük alatt. Az élelmiszercsomag 14 napra jár, azonban aki megszegi a házi elkülönítés kötelezettségeit, az nem kapja tovább az ingyenes segélycsomagot.
 


Utolsó módosítás: 2020-07-01    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata felhívja a házasulandó párok figyelmét, hogy újra lehet szabadtéri esküvőket tartani a város magánterületein. Közterületen ez nem engedélyezett.

Ahhoz, hogy a házasulandó pár szabadtéren tarthassa meg a polgári esküvőt, a szükséges iratokon kívül egy 500 lej értékű díjat kell kifizetnie, továbbá egy saját felelősségű nyilatkozatot is szükséges kitölteni, amelyben feltüntetik, hogy a privát eseményen legtöbb 50 személy vesz részt, betartva a kötelező fizikai távolságtartást és a biztonsági előírásokat.

A saját felelősségű nyilatkozatot INNEN lehet letölteni.

A házassági nyilatkozat benyújtásához szükséges dokumentumok:
– Személyazonosító okmányok (eredeti és másolat)
– Születési bizonyítványok (eredeti és másolat)
– Az előző házasság felbontásának vagy megszüntetésének igazolása: válási ítélet, válási igazolás, halotti anyakönyvi kivonat
– Házassági orvosi igazolások. Egy romániai egészségügyi hatóságtól szerezhetőek be. A házassági orvosi igazolások érvényessége 14 nap, és jelzik, hogy  "Lehet házasodni".

Az online beküldéshez, a házassági nyilatkozat letölthető és kitölthető INNEN


Utolsó módosítás: 2020-06-25    

A projekt első szakasza lezárult, és két új zöldterületet hoztunk létre a városközpontban.
 
Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának Városgazdálkodási Igazgatósága a város területén 15 helyszínen fejezte be a biztonsági zónák kialakítását.

Így a projekt első szakasza ebben az évben lezárult, gyalogos védőszigeteket hoztunk létre a Grigore Bălan tábornok sugárúton, a Nicolae Iorga utcában, az 1918. December 1. utcában az Állomástól a központ felé, a Sugás Áruház környékén, a Kossuth Lajos utca és a Gábor Áron utca kereszteződésénél, és a Kriza János utca és a Bánki Donát utca kereszteződésénél.

Két új zöldterületet is létrehoztunk, az egyiket a Polgármesteri Hivatallal szemben, a másikat a Gróf Mikó Imre és a Szabadság utca kereszteződésénél.

Sajnos nem mindenkinek tetszett a biztonsági elemek megjelenése, több elemet már elloptak, mind a központ területéről, mind a város más területeiről. Az önkormányzat felkéri a lakosokat, hogy vigyázzanak a beruházásokra, és tartsák tiszteletben az egész közösség biztonságáért végzett munkákat.

Ilyen gyalogos védőszigeteket a jövőben a város más területein is telepítünk majd.

 


Utolsó módosítás: 2020-07-03    

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a TEGA köztisztasági vállalat közös, ingyenes lomtalanítási kampánya a 2020-as év végéig fog működni.


A szükségállapotra való tekintettel a március végén indított kampány célja a felhalmozott felesleges tárgyak ingyenes elszállítása. Antal Árpád-András polgármester kezdeményezésére a TEGA köztisztasági vállalat a lomokat nem az ilyenkor esedékes lomtalanítási akció keretében szállítja el, hanem előzetes egyéni egyeztetés alapján.


A márciusban meghirdetett ingyenes lomelszállítás lehetőségével már 143 személy élt.


A sepsiszentgyörgyi lakosok a lomok ingyenes elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon egyeztethetnek.


 


Utolsó módosítás: 2020-06-22    

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával partnerségben ebben az évben is meghirdette a sepsiszentgyörgyi székhelyű kis- és középvállalkozásoknak szóló de minimis támogatást. Idéntől bővült a program, így majdnem minden típusú költség elszámolható.

A program lehetőséget nyújt a sepsiszentgyörgyi székhelyű (beleértve azokat a vállalkozásokat is, amelyeket az 1/2005-ös Törvény alapján létesítettek) vállalkozások számára, hogy a 2020-as évre befizetett ingatlanadók bizonyos hányadát visszaigényeljék. Az ingatlanadók visszafizetése de minimis támogatás formájában történik, melyet az önkormányzat biztosít a benyújtott és elszámolható pályázatok alapján.
A programot 6 éve indították el, azonban még mindig léteznek vállalkozások, amelyek nem éltek ezzel a lehetőséggel.

Idéntől, a kis- és középvállalkozók javaslatára bizonyos kiegészítések történtek, ami a programban elszámolható összeget illeti, így majdnem minden típusú költség elszámolható, amit a vállalkozás érdekében eszközöltek.

A módosítások egyike azokat a vállalkozásokat érinti, melyek fogyatékkal élőket foglalkoztatnak, azok ugyanis ezentúl elszámolhatják ezeknek a személyeknek a tömegközlekedési bérleteit. Az elszámolható költségek listája az irodai fogyó eszközökkel és a biztonsági megfigyelő rendszerekkel is bővült.

Szintén a vállalkozók kérésére bevezették a védjegyek és szabadalmak védelmének költségvisszatérítési lehetőségét, és ugyanakkor tisztáztak a kölcsönökkel kapcsolatos kamatok rendezését, abban az értelemben, hogy kizárólag a bankokkal vagy a nem banki jellegű pénzügyi intézményekkel kötött szerződések esetén számolhatóak el.

A finanszírozási kérelmeket 2020. október 23., 14:30 óráig lehet benyújtani a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 17. szám). A program második részében a vállalkozó a projektben elszámolható költségek függvényében kell a beszerzéseket lebonyolítsa, az önkormányzat pedig visszatéríti a költségeket, miután azok kifizetését bizonyítja.

A szükséges dokumentumokról és a kitöltési útmutatóról bővebb információk a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján találhatóak.

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala ugyanakkor két új de minimis típusú támogatást is előkészít a helyi vállalkozásoknak, egyiket a koronavírus-járvány által érintetteknek, másikat pedig azok részére, akik az Ipari Parkban bérelnek majd területet.
 


Utolsó módosítás: 2020-06-19    

A vészhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának irodáiban és alárendelt intézményeiben csak sürgős esetekben zajlik személyes ügyfélfogadás.
Az alábbi telefonszámokon kérhet tájékoztatást és időpontot:

Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részleg
8 és 16 óra között: 0267 315 611
16 és 18 óra között: 0725 019 805

Lakossági Nyilvántartó Osztály
8 és 16 óra között: 0267 312 506

Anyakönyvi Részleg
8 és 16 óra között: 0267 316 957
Online programálás a polgári esküvőkre: starecivila@sepsi.ro

Szociális Támogatási Igazgatóság
8 és 16 óra között: 0267 312 111

A vészhelyzet ideje alatt a Közpénzügyi Igazgatóság továbbra is a távolsági ügyintézést szorgalmazza.
Az online fizetéshez a www.ghiseul.ro oldal áll a rendelkezésére.
A kifizetések lebonyolítására ugyanakkor két pénztár áll nyitva, az egészsége megőrzése védelmében kérjük, tartsa be a hatóságok által előírt óvintézkedéseket.

Sürgős esetekben az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, időpontot:
e-mailen: taxeimpozitelocale@sepsi.ro
Online: www.sfantugheorgheinfo.ro/Impozite și taxe locale/Programare Online
telefonon:
Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Részleg - Természetes személyek : 0736 883 567
Adókivetési, Megállapítási, Ellenőrző Részleg - Jogi személyek : 0736 883 569
Végrehajtó Osztály: 0736 883 568

 

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor


Utolsó módosítás: 2020-05-20    

Június 2-tól újra használható a szabadidős létesítmények egy része Sugásfürdőn. A kikapcsolódni vágyók kipróbálhatják a kalandparkot, a szabadtéri mászófalat, kibérelhetik a teniszpályát, ugyanakkor minigolfozni is lehet.

A minden évszakban változatos tevékenységeket kínáló Sugásfürdőn különböző szabadtéri létesítmények várják az odalátogatókat. Ezek október végéig, naponta 11 és 19 óra között tartanak nyitva, a teniszpálya pedig egészen 22 óráig. A belépőjegyek 3 és 20 lej között váltakoznak.

A hangulatos erdei turista utakon gyalogosan és biciklivel is megközelíthető üdülőtelep minden korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget nyújt évszaktól függetlenül. Sugásfürdő az elmúlt évek során valóságos szabadidőközponttá nőtte ki magát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Vargyasi Levente

A gyerekek kedvenc szórakozóhelye lehet az erdei kalandpark, amely 10 elemet tartalmaz, különböző nehézségi fokozatokkal. A létesítményt már a 6 éves korú gyerekek is kipróbálhatják, felkészült szakemberek várják az érdeklődőket. A kalandparkba a belépőjegy a felnőtteknek 20 lejbe, a gyerekeknek 12 lejbe kerül.

A szabadtéri mászófal 12 méter magas és 9 méter széles, a mászófelület megközelítőleg 250 négyzetmétert tesz ki. A 16 különböző nehézségű útvonal színek szerint van kialakítva, több mint 450 fogással, a gyerekek 6 éves kortól használhatják. Egy mászás 3 lejbe kerül.

A kvarchomokkal megszórt műfüves borítású teniszpályán az esti világításnak köszönhetően egészen 22 óráig lehet játszani. A teniszezni vágyók egy órára 20 lejért bérelhetik a pályát, míg 5 lejért az ütőket. A pálya bérléséhez előjegyzés szükséges, ami a 0731 085 476-os telefonszámon tehető meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Vargyasi Levente

A szabadtéri létesítmények kínálatát a régi állatkert helyén létesült tizennyolc lyukas minigolf pálya színesíti. A felnőttek 10 lejért, a gyerekek és diákok 5 lejért játszhatnak egy órán keresztül. A játékszabályok ide kattintva tekinthetők meg.

Mindazok, akik igénybe vennék a sugásfürdői szabadidőközpont nyújtotta lehetőségeket, a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében be kell tartsák az érvényben lévő szabályozásokat.

 


Utolsó módosítás: 2020-06-04    

Június 15-től, hétfőtől újra látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem Sugásfürdőn. A látogatóknak kötelező betartaniuk az egészségügyi előírásokat a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében.

A Sugásfürdői kezelőközpont újra minőségi szolgáltatásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Egy mindössze 20 lejes kezelési csomag megvásárlásával a vendégek kipróbálhatják a hidromasszázst, a jadeköves masszázságyat és a szaunát is. A teljes kezelés összesen egy órát vesz igénybe.

A fitneszteremben különböző erőgépek, biliárd-, csocsó- és ping-pong asztalok várják az érdeklődőket, mindez a felnőtteknek 15 lejbe, a diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lejbe kerül óránként.

A kezelőközpont naponta 11 és 21 óra között, míg a fitneszterem 11 és 19 óra között tart nyitva. Mindkét létesítmény szolgáltatásainak igénybevételéhez előzetes programálás szükséges a 0731-085 476-os telefonszámon.

A látogatóknak kötelező betartani a hatóságok által meghatározott biztonsági előírásokat.


Fotó: Vargyasi Levente


Utolsó módosítás: 2020-06-15    

Oldal megjelenítése: 76768


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem