2024. június 18., Kedd
Hírarchívum
A jövőre is gondoltak

Mint ismeretes, Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsa több mint egy hónapja nem hagyta jóvá a Pinocchio és az Árvácska óvodák vagyonkezelésének átadását a Nicolae Colan és a Gödri Ferenc iskoláknak, amire a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség döntése értelmében szükség lett volna. A sokat vitatott kérdésről Sztakics Éva alpolgármestert kérdeztük.

– A határozattervezetek mire vonatkoztak?

– Az iskolahálózat átszervezésével kapcsolatosan benyújtott tanácshatározatok arról szóltak, hogy a jogi személyiségüket elvesztő óvodák vezetőtanácsait mentesítsük a vagyonkezeléstől, amint azt a 2011/1-es számú, a tanügyi törvény is világosan előír, éspedig: az iskolák vagyonának kezelése átkerül az önkormányzatokhoz. Gyakorlatilag ennyi történt volna, amennyiben a határozattervezetek jóváhagyatnak, hiszen a három óvoda szeptember elsejétől elvesztette jogi személyiségét. Annak ellenére, hogy ez történt, nekünk tennünk kell a dolgunkat, és várhatóan a szeptemberi soros tanácsülésen be fogunk terjeszteni egy határozattervezetet, amelynek értelmében minden egyes, az önkormányzat hatáskörébe tartozó tanintézet vezetőtanácsát mentesítjük a vagyonkezelés terhe alól.

– A beolvasztás okán komoly ellenkezés alakult ki. Mi az önök álláspontja?

– Úgy gondolom, hogy Keresztély Irma főtanfelügyelő felkészültségéhez nem férhet kétség, és megszívlelendő példa, hogy egy hatékony stratégiát is összeállított a tanintézetekre nézve. Úgy vélem, hogy ez a terv teljesen megalapozott, és valós számokra támaszkodik. Az óvodáknak az iskolákkal történő összevonását ésszerű elképzelésnek látom, és nem csak pénzügyi megfontolások alapján. Bár most úgy tűnik, hogy az egész a lakótelepi iskolák megmentését szolgálta, jövőtől fog világossá válni, hogy gyakorlatilag ezzel az intézkedéssel az óvodát mentettük meg, hiszen az előírások értelmében indul a „nulladik év” az iskolákban, ami azt jelenti, hogy az előkészítő év mindenképp az iskolába kerül, sőt akár a nagycsoport is. Nos, ez azt jelentené, hogy több óvónő elveszítené az állását, viszont mivel a három óvoda és iskola egy intézmény lett, így azok a tanerők, akik kettős képesítéssel rendelkeznek – óvó és tanító egyben – meg tudják őrizni a munkahelyüket, akár a nulladik éven oktatva.

Ami a költségvetést illeti, a beruházások tekintetében nem változtat semmit az összevonás, hiszen ezeket eddig is tételesen hagytuk és hagyjuk jóvá, és az összegeket nem lehet másra felhasználni. Ami a büdzsé többi részét illeti, 2012-re is szeretnénk minden egyes struktúrának külön költségvetést jóváhagyni. Nem fordulhat elő olyasmi, hogy az iskola nem ad pénzt az óvodának.<< visszaOldal megjelenítése: 24536    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem