2024. április 16., Kedd
Hírarchívum
Nemzetközi Néptánctalálkozó - néptáncegyüttesek

A találkozó célja, hogy lehetőséget biztosítson fiatal népzene és néptánc kedvelőknek, amatőr csoportoknak kapcsolatok kialakítására más-más régióbeli és nemzetiségű együttesekkel. A fesztivál során a résztvevő fiatalok számára arra is alkalom kínálkozik, hogy megismerkedjenek az őket vendégül látó tájegység ünnepeivel, történelmével, kulturális értékeivel, hogy civil és baráti kapcsolatok épüljenek ki különféle települések és régiók között.

A rendezvény három napja során lehetőség teremtődik arra, hogy a különböző művészeti csoportok tagjai együtt gondolkodhassanak gyökereikről, jelenükről, jövőjükről, azonosságukról, különbözőségeikről, hogy nyitottak legyenek más nemzetek kultúrájának befogadására. Kitűnő alkalom arra, hogy az amatőr együttesek egymás produkcióit megnézhessék.
A néptánc a különböző nemzetekre leginkább jellemző egyedi mozgásvilág, amely képes megőrizni az adott nép kultúráját, történelmét. A néptánc összegzője mindannak, amit egy nemzet hosszú évszázadok alatt átélt és megőrzött.

Szeretnénk színes, látványos és értékes folklórműsorokkal szórakoztatni a zene és táncművészet iránt különösen fogékony sepsiszentgyörgyi közönséget. Itt Háromszéken, ahol szerencsére még sokan komolyan veszik, féltve őrzik és gondosan adják tovább a fiataloknak ezeket a hagyományokat, reméljük, hogy a néptáncosok kíváncsiak egymásra és nemcsak a szűkebb pátriájuk táncosaival kívánnak megismerkedni, hanem igyekeznek bepillantást nyerni a nagyvilág kulturális örökségébe is.
 

Néptáncegyüttesek:


UÇAN SUV/UCHAN SUV

UKRAJNA, Krím, Aqmescit (Szimferopol)

Az Uçan Suv krími tatár néptáncegyüttest a neves Ali Alim koreográfus, Ukrajna érdemes művésze alapította 1991-ben. A csapatot főként a krími műszaki, valamint Pedagógiai Egyetem diákjai alkotják, de szép számmal vannak középiskolás diákok is. Az együttes nagyon gazdag repertoárral rendelkezik, több mint száz táncot és számos népdalt és táncjátékot tudnak ismernek. Az Uçan Suv táncegyüttest két alkalommal is felkérték – 1991-ben és 1994-ben, hogy az ENSZ székhelyén tartson előadást. Több nemzetközi fesztiválon és vetélkedőn vett már részt a csoport, ahol számos elismerést szerzett. Felléptek már az Egyesült Államokban, Törökországban, Bulgáriában, Lengyelországban, Oroszországban, Ománban, Cipruson, Macedóniában és léptek már színpadra Romániában is.
A krími rendezvények egyikéről sem hiányozhatnak az Uçan Suv táncosai, akikből sokan az ifjúsági együttesből kilépve hivatásos táncegyütteseknél helyezkedtek el Ukrajnában és a környező országokban: Oroszország, Üzbekisztán, Fehéroroszország.


DUFA „SEVERNYACHE”

BULGÁRIA, Pordim, Pleven tartomány

A Severnyache Népi Együttes 2004 őszén alakult a Krustio Pishurka Gyermekközpontban. Az együttes keretében működik egy népdalkör és táncegyüttes. Műsoruk tükrözi a bolgár folklórkincs gazdagságát és északnyugat Bulgária csodálatos viseleteit. Az együttes kötelékében minden gyerek megtanulja tisztelni és élni a hagyományokat.

A Valeri Goranov vezette csoport számos versenyen és rendezvényen vett részt, ahol több díjat is nyertek. A bolgár népdalok és táncok csodás világa már számos idegen országban életre kelt Svédországtól Törökországig Dufa „Severnyache” révén.
Dufa „Severnyache” tagjai Pordim városában a Szent Cirill és Metód Iskola népzene és néprajz osztályában. Számos elismerésük közül a legrangosabb Bulgáriai Zenészek Szövetségének elnöke által személyesen átadott életműdíj a bolgár kultúra népszerűsítése és hagyományőrző tevékenységük elismeréseképpen.

EFTHYMOS

ROMÁNIA, Brassó

Az együttes a brassói görög közösség kötelékében alakult 1997-ben az emberekben munkáló görög szellemiség spontán megtestesüléseként. A görög civilizációt és kultúrát csodáló görög és más nemzetiségű fiatalokból állt össze a csoport, amely behatóan tanulmányozta és elsajátította a hellén hagyományok szerinti táncokat és szokásokat. Találóan, együttesüknek az Efthymos nevet adták, mely jelentése: vidám.
Az évek során számos romániai és görög-országi kulturális rendezvény színpadán szerepeltek már vígan táncolva. Ha görög zenét és vidámságot lát – legyen az bárhol, egy impozáns színpadon vagy egy tér sarkában – álljon meg, mert biztos lehet, hogy ők azok: az Efthymos.
Tánckarvezető: Codrin Rotaru

LINAGO

LITVÁNIA, Kaunas

A Vytautas Magnus Tudományegyetem keretében működő tánccsoport 1991-ben alakult. Művészi munkájuk tárgya a litván népzene és néptánc a polifonikus kezdetektől, a modern  lírai értelmezéseken keresztül az instrumentális zenéig. Előadásaikban szerepelnek páros táncok és körtáncok is.
A Linago zenekarja különleges hangszereken játszik: régi minták alapján hozzáértő mesteremberek által készített ősi litván vonós és fúvós hangszereket szólaltatnak meg, mint például a kanklés vagy fa kürtök, trombiták, pánsípok, furulyák, zenélő íjak és dobok.
Az előadások során Litvánia összes tájegységének népviselete bemutatásra kerül. A hagyományos ruhákat Laimutë Stasë Prokutë művészeti vezető tervezte múzeumi ruhadarabok, korabeli szövegek és képanyag tanulmányozása után, a kivitelezésben munkáját tehetséges kézművesek segítették.
Alakulása idején, 1991-ben a függetlenség visszaállításának korában Livániát a visszatekintés, a gyökerek és az identitás keresése jellemezte. Az egyetem számára kiemelt jelentőséggel bírt mind a néptánc, mind a népzene. Már a kezdetektől nyilvánvalóvá vált, hogy a népművészet, a folklór nem ódon érték, melyet csak a színpadon lehet bemutatni, hanem egy eszköz, amely párbeszéd révén megteremti egy harmonikus világkép és nemzeti identitás kialakításának lehetőséget.


SZÁZLÁBÚ ÉS SZÁZLÁBACSKÁK

ROMÁNIA, Sepsiszentgyörgy

A Százlábú Gyermek Néptáncegyüttes 2006 őszén alakult, iskolás gyermekeknek, a Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány támogatásával. Egy olyan, kis- és középiskolásokból álló, amatőr néptáncegyüttes létrehozása volt a cél, amely egyrészt méltón képviseli mind városunkban, megyénkben, mind rangos fesztiválokon vidékünk néptáncmozgalmát, másrészt a Táncegyüttes szak-mai utánpótlását biztosítja. Százlábacskák néven új ifjúsági csoport indult a Százlábú Gyermek Néptánc-együttes kistestvéreként, céljaik a hagyományápolás, közösségépítés, népi gyermekjátékok és népi táncok megismertetése, megszerettetése, hasonlóan a már felcseperedett Százlábú Néptáncegyütteshez.
Jelenleg a Százlábacskákat Virág Endre és Virág Imola, a Százlábúakat pedig Tőkés Zsolt és Tőkés Edit vezetik és oktatják, mindannyian a Háromszék Táncegyüttes aktív tagjai.

KRUNA 

ROMÁNIA, Szerbszentmárton

A Kruna Szerb Népi Együttes a szerbszentmártoni pap, Milorad Ostoin kezdeményezéséből született meg 1995-ben. Kezdetben tamburazenekarként működött, majd 2009-ben tánccsoporttal is kiegészült az együttes. A csoport negyven hagyományszerető, lelkes tagot számlál, kik tartják még a néphagyományt és szokásokat. Legnagyobb anyagi és szellemi támogatást a Romániai Szerbek Szövetsége nyújtja. Az évek során több hazai és szerb fesztiválon vettek részt. A 25 táncosból álló együttes műsora egyaránt tartalmaz bánsági táncokat és hagyományos szerb táncokat (leskováci, sumadiai és Bela Palanka-i).
Művészeti vezető: Vesna Struţa-Ciolacovici
Koreográfus: Miladinov Dusan
 << visszaOldal megjelenítése: 23753    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem