2023. június 6., Kedd
Hírarchívum
Elkészült Sepsiszentgyörgy helyi migrációs stratégiája

Budapesten zajlott a SEEMIG project zárókonferenciája
Sepsiszentgyörgy önkormányzatának küldöttsége részt vett a SEEMIG – A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában projekt zárókonferenciáján, amelyre október 20–22. között Budapesten került sor.

A magyarországi Központi Statisztikai Hivatal által koordinált SEEMIG projekt célja, hogy megbízható adatokat szolgáltasson a délkelet-európai régióban történő migrációs, munkaerőpiaci és demográfiai folyamatokról, továbbá a helyi, regionális és nemzeti szintű közigazgatási szereplők és politikai döntéshozók segítése a migrációs folyamatok kezelését célzó stratégiák kialakításában, valamint a hatékony adatgyűjtésben. A projekt kifutási ideje harminc hónap, 2014. november végén zárul. A közreműködő partnerek köre kiterjed a kutatóintézetekre, egyetemekre, statisztikai hivatalokra, valamint helyi önkormányzatokra nyolc országból (Ausztria, Bulgária, Magyarország, Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia), és megfigyelő státuszú partnerekre további három országból (Albánia, Grúzia, Ukrajna). Sepsiszentgyörgy önkormányzata mellett az országból Hargita Megye Tanácsa és a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet vesz részt a programban.

A projekt kifutási idejének végéhez közeledve a partnerség áttekintette azokat a dokumentumokat, melyek végleges formába öntését közel 30 hónap egyeztetés és akadémiai, kutatói munka előzött meg. A nemzeti migrációs stratégiák kidolgozása közös alapot biztosít a térség országainak egységes fellépéséhez, olyan migrációval kapcsolatos közpolitikák kidolgozását javasolva az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió más felelős szervei számára, melyek a jelenleginél hatékonyabban kezelik a határokon átnyúló vándorlás jelenségéhez köthető, igen-igen szerteágazó – adatforgalmi, demográfiai, szociális, oktatási, gazdasági – problémákat. Alapvető gond, hogy az EU tagállamai más-más regisztrációs rendszerrel operálnak, sőt a migráns státust illetően sincs egy közösen elfogadott definíció. Tovább nehezíti a mobilitási trendek feltérképezését a több állampolgársággal rendelkezők népes csoportja, illetve az, hogy – bár a célországban a legtöbb migráns bekerül a rendszerbe – a kibocsátó országban elenyésző arányban történik meg a kijelentkezés, ennek szintén több oka van.

A migránsok jelentős része a fiatalok és középkorúak csoportjából való
Az utóbbi években felfokozott, az országhatárok által immár csak kismértékben akadályozott nemzetközi migráció eltérő hatásokat eredményezett a térség különböző országaiban. Jelenleg az EU népességének 5,7százaléka, azaz mintegy 26 millió személy nem annak az országnak a határain belül él, melynek állampolgára. A migránsok jelentős része a fiatalok és középkorúak csoportjából való, akik munkaerejükkel, szaktudásukkal, reprodukciós potenciáljukkal a befogadó országok közösségeit erősítik, miközben a kibocsátó államok fokozódó szociális, gazdasági, fenntarthatósági gondokkal szembesülnek,
Románia továbbra is nettó kibocsátó ország, Lengyelország után innen vándorolnak el a legtöbben (kb. 3 millió román állampolgár él külföldön, a román hivatalos nyilvántartás ~150.000-ről tud), miközben a nemzetközi bevándorlás csekély mértékű, tehát a migrációs egyenleg igen kedvezőtlenül alakul. Migránsaink 71 százaléka  a  20–49 évesek közül kerül ki, ez nem csupán a munkaerőpiaci viszonyokra van hatással, hanem jelentősen hozzájárul a népesség elöregedéséhez (2002-ben az országos átlagéletkor 37,5 volt, ez 2011-ben 40,6ra növekedett), mely folyamatot a csökkenő gyermekvállalási kedv is fokoz.
 

Egyre többen vándorolnak el Székelyföldről
Az országos átlaghoz viszonyítva a természetes népességmozgási egyenleg (születések és elhalálozások egyenlege) Székelyföldön valamelyest kedvezőbb, viszont a 2000-es években az átlaghoz képest csökkenő tendenciát mutató elvándorlási trend megfordult, azaz egyre többen hagyják el az országot ebből a régióból.
Sepsiszentgyörgy esetében a belső, azaz határokon belüli migrációnak is kedvezőtlen az egyenlege, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a város lakossága a az utóbbi két népszámlálás között 9%-al csökkent.
A SEEMIG projekt egyik fő célkitűzése az volt, hogy önkormányzati szinten a migrációnak a helyi közösségre gyakorolt negatív hatásait hatékonyabban lehessen kezelni, illetve olyan adatgyűjtési és adatfeldolgozási gyakorlat álljon rendelkezésre, mely a közép- és hosszútávú városfejlesztési elképzelésekhez hasznos, megbízható információkat biztosít. Ennek érdekében elkészült Sepsiszentgyörgy helyi migrációs stratégiája, mely négy fő tevékenység mentén igyekszik javítani az adagyűjtést és adatfeldolgozást:
1. Helyi integrált adatbázis létrehozása – helyi, regionális intézmények által szolgáltatott adatokkal folyamatosan frissítve, hozzáfárést biztosítva valamennyi érintett intézménynek.
2. Népesség előrejelzés – 20-30 évre vetítve, különböző migrációs forgatókönyvek kidolgozása.
3. Szociológiai kutatások – rendszeresen végezve, különböző célcsoportok körében.
4. Képzések az adatgyűjtés területén és adatfeldolgozásban tevékenykedő hivatalnokok számára.

A fenti stratégiába illeszkedik az a közvéleménykutatás is, melyet sepsiszentgyörgyi középiskolák végzősei körében végeznek október 22–30. között az önkormányzat megrendelésére, s melynek központi kérdésblokkja az elvándorlást járja körül. Kutatási jelentés november második felére várható, erről majd később tájékoztatjuk a közvéleményt.
 

 << visszaOldal megjelenítése: 24181    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem