2023. június 6., Kedd
Hírarchívum
Hőszigetelési támogatás lakótársulásoknak

Növelhető a tömbházak energetikai hatékonysága

Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is elindítja a tömbházak hőszigetelésére vonatkozó programját. Azok a tulajdonosi társulások pályázhatnak, melyeknek nincs tartozásuk a közüzemek irányába, és amelyek a költségek rájuk eső egyötödével előre rendelkeznek. Az önrész mellett, a fennmaradó költségeket helyi költségvetésből, kormányprogramokból és európai uniós forrásokból fedezi az önkormányzat.

  

A programban való részvételre vonatkozó kéréseket 2015. január 30-ig kell benyújtani Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Irodájában. Az iratcsomónak a kitöltött kérés mellett tartalmaznia kell a lakóbizottság által kiállított jegyzőkönyvet, amelyben a lakók többsége beleegyezik a tömbház hőszigetelésébe.
Azok a lakótársulások pályázhatnak, ahol a lakások tulajdonosai a kérés leadásakor rendelkeznek a hőszigetelési költségek 20 százalékával. Az ezt bizonyító banki kivonatot, valamint a közüzemek által kiállított bizonylatot, miszerint a lakótársulásnak nincs elmaradása a Közművek Rt. felé szintén mellékelni kell.


A pályázati iratcsomókat az önkormányzat által kijelölt bizottság értékeli. Az elbírálás kritériumai közt szerepel a hőszigetelni kívánt tömbház építésének éve, az épület anyaga és annak helye a városban. Így például magasabb pontszámot érnek el az előre gyártott betonelemekből épült tömbházak, valamint azok az épületek amelyek az 1950-es években  épültek.
A város tömbházainak energetikai hatékonyságát növelő programban való részvételi feltételeket az önkormányzat a 2013. október 31-i tanácsülésén hagyta jóvá. Ennek köszönhetően a lakóknak lehetősége nyílik a lakások energiafelhasználási költségeinek a csökkentésére.


A programmal kapcsolatos további információk a polgármesteri hivatal Tulajdonosi Társulások  - Kapcsolattartási Irodájában kérhető.  A kitöltendő kérelmek letölthetőek a www.sepsi.ro honlapról. 

 << visszaOldal megjelenítése: 8585    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem