2023. június 6., Kedd
Hírarchívum
Tájékoztató a 2015-ös sepsiszentgyörgyi helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos törvényes előírásokról

Az egész évi épület, terület, és/vagy a szállítóeszközök utáni adónak az év március 31-ig való előzetes kifizetéséért engedmény jár. A januárban és februárban fizetők 10 százalék, a márciusban fizetők pedig 5 százalék kedvezményt kapnak. Az engedményben az adófizetés napján a Közpénzügyi Igazgatóság nyilvántartásában semmiféle hátralékkal nem szereplő adófizetők részesülnek. Szintén engedményben részesülnek a 85/2006-os törvény által előírt átszervezési eljárás, valamint a 85/2014-es törvény által előírt felszámolást megakadályozó eljárás hatálya alá eső jogi személyek, abban az esetben, ha az elmaradt összegeket az átszervezési eljárás kifizetési tervezete tartalmazza.


A helyi adók és illetékek befizetési határidejének lejárta után, az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően, havi 2 százalékos késedelmi kamat fizetendő. A késedelmi kamatot a lejárati határidőt követő naptól a hátralék kifizetésének napjáig tartó időszakban számítják fel.


Abban az esetben, ha az adófizető nem tesz eleget költségvetési fizetési kötelezettségeinek, a polgármesteri hivatal végrehajtási eljárást indít el. Ennek során jogában áll az alkalmazottként megvalósított pénzjövedelmek, nyugdíjak visszatartása, a bankszámlák letiltása, az ingó és ingatlan javak lefoglalása és értékesítése. Mindazon pénzbírságok esetében, amelyeknél nem lehetséges a tartozás végrehajtás útján történő behajtása, a polgármesteri hivatal indítványozza az igazságügyi szerveknél a kiszabott pénzbírságok közmunkára való átalakítását.


A kiközölt adókivetési határozat nem tartalmazza a 2014. december 31-i egyenlegben szereplő adóelmaradásokat.
Az 571/2003-as számú adótörvénykönyv 254, 259 és 264-es cikkelyeinek előírásai alapján az adófizetők kötelesek adónyilatkozatot benyújtani, az adó- vagy – az esetnek megfelelően – illetékköteles javak megszerzésétől, elidegenítésétől számított 30 napon belül. Ez a kötelezettség érvényes az adófizető lakhelyének/székhelyének változása vagy az adó/illeték értékét módosító változások esetében is.


A valós adóhelyzet megállapítása érdekében az adószerv információt kérhet az adófizetőtől és más illetékes személyektől, helyi vizsgálatokat végezhet és igényelheti az adófizető megjelenését a hivatal székhelyén.

Ingatlanadó


A bérbe adott, kezelésre vagy használatra bocsátott állami köz- vagy magántulajdonban lévő területek illetékkötelesek. Az illeték a területi adót tárgyaló törvénycikkely által előírt feltételekkel azonos módon állapítódik meg és esetenként a bérlő vagy a használati jog élvezői kötelesek fizetni.


Amennyiben egy magánszemély tulajdonában két vagy több épület (lakás, garázs, stb.) van, az adótörvénykönyv 252. cikkelyének megfelelően, a tulajdonosnak emelt adót kell fizetnie. Ugyanakkor, ezen magánszemélyek kötelesek speciális nyilatkozatot benyújtani a városi Közpénzügyi Igazgatósághoz. Az adónyilatkozatok benyújtásának elmulasztása vagy a benyújtási határidő túllépése kihágásnak minősül és pénzbírsággal büntetendő. Mindazon lakásként használt épületek esetében, amelyek beépített területe meghaladja a 150 négyzetmétert, az adózandó érték 5 százalékkal növekszik minden további 50 négyzetméter vagy ennek töredéke után.

 
Gépjárműadó
Mindazon sepsiszentgyörgyi lakhelyű adófizetők, akik járműtulajdonosok lettek vagy járművet idegenítettek el (adásvétel, ajándékozás, stb.), adónyilatkozatot kötelesek benyújtani a városi Közpénzügyi Igazgatóságnál (Olt utca 2. szám), függetlenül a tulajdonjog időtartamától, még abban az esetben is, ha a jármű megvásárlása, majd elidegenítése ugyanaznap történt.
A Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalához bejegyzett (forgalmi nyilvántartásban nem szereplő) járművek tulajdonosai éves adót kötelesek fizetni, az illető gépjármű motor-űrtartalmának függvényében.


Adóbizonyítvány
A 92/2003-as számú kormányrendelet 113. cikkelye, 4-es bekezdésének előírásai alapján az épületek, területek vagy a járművek elidegenítése csak a helyi költségvetés felé tartozott összes követelések kifizetése után történhet meg, beleértve a Közpénzügyi Igazgatóság nyilvántartásában szereplő pénzbírságokat is. A kötelezettségek kifizetésének igazolása a városi Közpénzügyi Igazgatóság által kibocsátott adóbizonyítvány alapján történik. A bizonylatot az eladó köteles felmutatni a vásárlónak az elidegenítési irat megszületése előtt, ugyanakkor ezen iratot a vásárló köteles felmutatni a  Közpénzügyi Igazgatóságon a tulajdonába került adózandó javak bejelentésekor.
Az adóügyi igazolások sürgősségi rendszerben való kibocsátása esetén – ugyanaznap vagy a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül – speciális sürgősségi illeték fizetendő.


Fizetési módok
A törlesztendő helyi adóknak és illetékeknek Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.sepsi.ro) való megtekintéséhez egy kérelmet szükséges benyújtani a városi Közpénzügyi Igazgatósághoz. Az elektronikus rendszer működéséről bővebben a fent említett honlapon olvashat.


1. Készpénzfizetés
A helyi adókat és illetékeket a városi Közpénzügyi Igazgatóság Olt utca 2. szám alatti székhelyén lehet készpénzzel befizetni.


2. Fizetés bankkártyával és online fizetési lehetőségek
A bankkártyák tulajdonosai a helyi adókat és illetékeket a polgármesteri hivatal adó és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt kártyaleolvasón, valamint a nemzeti, elektronikus, online fizetési rendszeren keresztül is kifizethetik, amelynek  felhasználói kézikönyve a www.ghiseul.ro internetes honlapon tanulmányozható. Kérjük az adófizetőket, jelentkezzenek a hivatal pénzügyi igazgatóságának székhelyén, a rendszerbe való belépéshez szükséges felhasználó nevet és a jelszót tartalmazó irat átvétele céljából.


Az adóügyek internetes követése csak a Közpénzügyi Igazgatóság székhelyén leadott kérelem alapján válik lehetővé.
Az OTP Bank ügyfelei saját online kifizetési rendszerben is törleszthetik adótartozásukat a városi Közpénzügyi Igazgatósághoz benyújtott kérelem alapján. Más bankok ügyfelei az illető bank e-banking rendszerén keresztül fizethetik be helyi adójukat.


Az online fizetési rendszer, valamint a számlaszámokkal kapcsolatos tudnivalók a  www.sepsi.ro  honlapon tanulmányozhatók.
 << visszaOldal megjelenítése: 21306    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem