2023. június 1., Csütörtök
Hírarchívum
PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Berde Mózsa forradalmi kormánybiztos egész alakos szobrának megalkotása érdekében

 A Háromszéki Sajtóért Alapítvány kezdeményezésére alakult Berde Mózsa Szoborbizottság pályázatot ír ki a forradalmi kormánybiztos egész alakos szobrának megalkotása érdekében. A pályázat meghívásos és nyílt, a meghívott művészek: Petrovits István, Éltes Barna - Sepsiszentgyörgy, Vetró András – Kézdivásárhely, Hunyadi László - Marosvásárhely, Bocskai Vince – Szováta, Kolozsi Tibor - Kolozsvár. A nyílt pályázatra bárki jelentkezhet, aki megfelel a kiírás feltételeinek.
   
A tervezett művet Sepsiszentgyörgyön, az Erzsébet  park fő lépcsőfeljárójának felső részén, az egykori Székház, a mai Bod Péter Megyei Könyvtár épületével szemben ajánljuk elhelyezni a környezetnek megfelelő kiállításban. Így a pályázó művész feladata a nevezett térhez illő közvetlen szoborkörnyezet megteremtése, a talapzat tervezése, leírása is.
   
A megrendelő a műalkotást 5/4-es nagyságú (220cm) egész alakos portré bronzszoborként képzeli el, amelynek Berde Mózsa személyiségét, az előrelátó, bölcs politikus jellemet kell ábrázolnia, aki a  forradalom utáni meghurcoltatás ellenére tevékenységét, sőt vagyonát is a közjó és az ifjú nemzedék nevelésének szolgálatába állította. Ennek megfelelően a kiíró nem absztrakt, hanem korokon átívelő, modernül értelmezett realista ábrázolást szorgalmaz.
   
A terv beadási  határideje: 2015. november 15.

A terv beadási helye: Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, átvevő személy: Czimbalmos-Kozma Csaba, a Szoborbizottság tagja.

A 2015. november 15-re kiírt határidőre bemutatandó: egész alakos, 80 cm-es fehér gipszterv (nem patinázott), 5/4 méretű gipszfejminta,  méretarányos talapzat, valamint 1/50 léptékű rajzvázlat vagy makett a közvetlen környezetről, amely megmutatja a műalkotás környezetben való elhelyezkedését. Továbbá szükséges a mű részletes leírása, az elkészítéséhez szükséges költségvetés, valamint a kivitelezés leírása.
   
A Pályázati kiírásnak megfelelő tervekért és mellékletekért a meghívott művészek által benyújtott, ám nem nyertes pályázatért 200 eurót fizet a kiíró, a pályázat nyertesével külön szerződésben állapodik meg a teljes kivitelezés módozatát és a tiszteletdíjat illetően.


Helyszínrajz


Berde Mózsa /1815. december -1893. szeptember 22.


Szerényebb vagyoniakkal bíró gyalog-katona családban született a Kovászna megyei Laborfalván. Székelykeresztúron szolga-diákként tanult s mint diák id. Daniel Gábor nevelője volt. Marosvásárhelyen jogot tanult, 1841-ben ügyvédként dolgozott Kolozsváron. 1848-ban országgyűlési képviselőként Háromszék követe lett s részt vett az agyagfalvi nemzeti országgyűlésen.

Mint Erdély nagyszebeni kormánybiztosát a székely katonaság választotta meg népképviseleti követének. Dolgozott a jobbágyfelszabadítási törvénytervezet összeállításában, küzdelme eredményeként a képviselőház kimondta a határőrrendszer megszüntetését. Mint országgyűlési képviselő a székely havasok, az iskolák és a katonai kincstári épületek jogi hovatartozásának kérdésével és visszaszerzésével foglalkozott. Tetemes vagyonra tett szert, amelyet jótékonysági célokra áldozott. Vállalta Háromszék önvédelmi harcának szervezését, társadalmi-politikai hátterének kialakítója volt. „Az egységfront érdekében küzdő Berde Mózsa révén Háromszéken csak azután válhatott teljessé a haladó erők szövetsége, összefogása a külső ellenség ellen, miután a szabadelvű nemesség csatlakozott e szövetséghez. Ez pedig Berde Mózes politikájának gyümölcse volt – írta Egyed Ákos akadémikus. Mint katonaivadék élvezte a katonarend bizalmát, szerették benne a nemes embert, a katonafiút. Ő élesztette újra az akkori nép- és falugyűléseket. A nemesség Háromszéken csak egy személyre volt hajlandó hallgatni: ez a személy Berde Mózsa volt!” Politikai bölcsessége abban állt, hogy látta: a sikerhez nem elég a lelkesültség, harci felszerelés is kell, ebben segítette a háromszékieket. Agyagfalván találkozott Gábor Áronnal, s itthon közösen tárgyaltak a lőszer- és ágyúgyártásról, megbízta Szacsvai Jánost, hogy szervezze meg a puskaporgyártást, s így szökkent szárba a székely hadiipar.
 

A szabadságharc bukása után,  Magyarországon bujdosott, Pesten önként föladta magát. 1852-ben kötél általi halálra ítélték, majd kegyelmet kapott és Josefstadtban négy évet töltött várfogságban. 1856-ban szabadult. A kiegyezés után Deák párti országgyűlési képviselőként politizált. 1867-től a belügyminisztérium osztálytanácsosaként az erdélyi ügyek előadója volt.
Aktívan részt vett az erdélyi unitárius egyházi életben. 1845-től tagja volt a Főtanácsnak, volt jogtanácsos, jószág-felügyelőségi elnök, jogi-, nevelési- és pénzügyi bizottság elnöke. Végrendeletében örököséül egyházát tette. Ebből épült föl a kolozsvári unitárius kollégium s megszületett a híres Berde-cipó program, amelyben naponta a szegényebb sorsú és jó előmenetelt tanúsító diákok részesültek.
 

Idős korára agya elborult. Halála után a felsőbb iskola tanulói emlékére orációkat írtak s elhatározták mellszobra fölállítását a kollégiumban. Kolozsváron utca őrzi nevét, szülőfalujában emlékplakett, emlékkopja és emléktábla, Sepsiszentgyörgyön, ahol a szabadságharc animátora volt, egy emlékkopja  őrzi emlékét, illetve Berde Mózsa Kör működik.


Sepsiszentgyörgy központi parkjában tervezett – a pontos helyszín egyeztetése folyamatban – egész alakos szobornak a forradalmi cselekményeket teljes mértékben felvállaló, ám a megfontolt, előrelátó, bölcs politikus jellemet kell ábrázolnia, olyan történelmi személyiségnek állít méltó emléket, aki a különböző érdekeket és értékeket integrálni tudta, megteremtve ezáltal a magyar történelem egyik legmeghatározóbb időszaka, a háromszéki önvédelmi harc kibontakozásának lehetőségét. Mindeközben azonban – bár exponált vezető – nem kereste a föltétlen dicsőséget, az utókor is a forradalom egyfajta „szürke eminenciásának” ismerte meg. A forradalom utáni meghurcoltatás sem tántorította el a közjó szolgálatától, mi több tevékenységét, de egész vagyonát is a háromszéki közösség felemelkedésének szolgálatába állította.


(kisgyörgy z.)

  
               

 << visszaOldal megjelenítése: 11628    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem