2024. április 16., Kedd
Hírarchívum
Nekünk minden sepsiszentgyörgyi diák fontos!

Az 1989-es fordulat után Románia lakossága folyamatosan és hangsúlyosan csökken. Ez sajnos a mi közösségünket és városunkat, az iskolai hálózatunkat is érinti. Sepsiszentgyörgyön az elmúlt 2 évtizedben 17.642-ről 10.365-re csökkent az iskolai rendszerben résztvevő gyerekek/diákok száma.

Ez a 7.277 gyerek közel hat Mikó nagyságú intézmény, vagy több mint húsz Kós Károly nagyságú intézmény eltűnését jelenti városunkban. Az önkormányzat minden anyagi terhet felvállalva igyekezett fenntartani a teljes iskolai rendszert, odafigyelt minden társadalmi réteg igényeire: az elméleti oktatástól a szakiskolákig, a speciális igényű gyerekektől az alternatív oktatásban résztvevőkig, a városnegyedi és periférián levő intézményektől a belvárosi iskolákig.
Az átszervezéssel az a célunk, hogy észszerűbbé és optimálisabbá, valamint gyermekbarátabbá tegyük a sepsiszentgyörgyi iskolások oktatását. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy felszámoljuk a túlzsúfoltságot egyes iskolákban, ugyanakkor a kihasználatlan tereket élettel töltsük meg.

Ennek érdekében jutottunk arra a következtetésre, hogy a Kós Károly iskolát úgy integráljuk a sepsiszentgyörgyi oktatási rendszerbe, hogy az mindenkinek jó legyen, a tanulóknak, a tanároknak, a kisegítő személyzetnek és a szülőknek egyaránt. Egyáltalán nem áll szándékunkban megszüntetni egy magyar iskolát, ellenkezőleg, a továbbiakban új magyar iskolát szeretnénk létrehozni, egy új elemi iskolát. Biztosítani szeretnénk mindenkit arról, hogy az átszervezés során nem szűnnek meg szakok, nem veszíti el senki a munkahelyét, és továbbra is kiemelten kezeljük a speciális igényű tanulók kérdését.


Döntésünket az alábbiak alapján hoztuk meg:

Sepsiszentgyörgyön az elmúlt 5 évben a diákok létszáma 941 fővel csökkent. A demográfiai mutatók alakulása, a törvénykezés változása -az előkészítő osztályok iskolákhoz rendelése-, azt eredményezte, hogy az elemi iskolák túlzsúfoltakká váltak, a Székely Mikó Kollégium kicsi épülete vagy a Mikes Kelemen Líceum elemi osztályai ma a bentlakás épületének emeletére kerültek. Ezzel szemben a Kós Károly Technológiai Líceum diáklétszáma 600 főről 350-re csökkent (nappali és esti tagozaton), a Puskás Tivadar Tehnológiai Líceumé 630 főről 533-ra. A városban a Kós Károly iskolának a legrosszabbak a mutatói úgy a létszámcsökkenést, mint az érettségi eredményeket nézve. A helyi tanácsok feladata az iskolahálózat megszervezése, annak átszervezése, a minőségi mutatók, finanszírozási kritériumok és az anyagi háttér, az épületek ésszerű kihasználásának figyelembevételével. Utóbbit, az egyértelműnek látszó aránytalan épületkihasználtságot egy alapos tanulmány is igazolta.

Mindezek tükrében, Sepsiszentgyörgyön egy olyan átszervezést javasolunk, ami ésszerűsíti a rendelkezésünkre álló épületek kihasználását, és ezáltal igazságosabb feltételeket teremt a kisgyerekek számára is. Míg ma a Kós Károly iskola Gábor Áron utcai épületébe, ami hozzávetőlegesen 7000 négyzetméter,  350 diák jár (és akkor még nem hangsúlyoztuk ki, hogy a nappali tagozaton tanuló diáklétszám már a törvény által meghatározott 300 alá csökkent), és még nem számoltuk  a Gyár utcai, felújított  közel 3600 négyzetméter összfelületű épületet, amelyben tanműhelyek és szaktantermek állnak a diákok rendelkezésére, tehát összesen 10.600 négyzetméter, addig a kicsi Mikó 1200 négyzetméterbe 371 kisgyerek zsúfolódik össze. Ezt az aránytalanságot szeretnénk kiküszöbölni, hiszen mi minden gyerekért felelősséget vállalunk.

A kicsi Mikes egyik zsúfolt tanterme (Fotó: Henning János)

Az elmúlt években kiemelten figyeltünk a szakoktatásra  Sepsiszentgyörgyön, úgy a beruházások, mint a népszerűsítés terén. A Puskás Tivadar iskolába az utolsó 5 évben 6,2 millió lej értékű fejlesztést, beruházást valósítottunk meg, míg a Kós Károly iskolába 4,7 millió lejjel fejlesztettünk. A fenntartási költségek kiegészítése, a szakiskolák esetében az elmúlt három évben megháromszorozódott, a Kós Károly iskola esetében több mint 100%-al kellett ezt kiegészíteni 2016-ban. Mindezek ellenére a szakoktatás népszerűsége nem növekedett, a beiskolázási számokat nem valósították meg, hiába próbálták ezt alakítani a szakoktatás javára, osztályok nem valósultak meg, ill. kis létszámú osztályok jöttek létre. Az elmúlt években a Mikó és a Mikes kárára születtek döntések, így maradhatott életben a Kós Károly iskola.

A Kós Károly iskola Gyár utcai műhelye (Fotó: Henning János)

Az elméleti osztályok száma a városban tovább nem csökkenthető. Magyar oktatási vonalon a 2017-2018-as tanévre a következő beiskolázási számokat javasolja a tanfelügyelőség: Székely Mikó Kollégium 3 elméleti osztály, Mikes Kelemen Líceum 3 elméleti osztály, Református Kollégium 1 elméleti plusz 1 református osztály, Plugor Sándor 1 művészeti osztály, Berde Áron Tehnológiai Líceum 2 szaklíceumi plusz 2 szakiskolai osztály, Puskás Tivadar Tehnológiai Líceum plusz Kós Károly 2 szaklíceumi plusz 6 szakiskolai osztály plusz 1 román nyelvű osztály, tehát összesen 2 vokacionális osztály, 7 elméleti osztály, 12 osztály szakoktatás magyar nyelven. Látható a szakoktatás továbbra is kiemelt szerepet kap, de meg kell találjuk az egyensúlyt az elméleti és a szakirányú oktatás között.

Átszervezési javaslatunk a Kós Károly iskolát a Puskás Tivadar iskolához rendeli, így egy erős, a munkaerőpiac igényeihez könnyebben alkalmazkodni tudó, több szakmát is ajánló szakiskola létesül, a Puskás Tivadar épületegyütteseinek és a Gyár utcai műhelyeknek és tantermeknek a kihasználásával. A Gábor Áron utcai épületegyüttesre idén elkészülnének a felújítási tervek, majd elkezdődnek a munkálatok, hogy 2018 szeptemberétől ott indulhassanak a Mikó és Mikes előkészítő osztályai.
Pénteken találkoztunk a Kós Károly iskola küldöttségével, az igazgatóval, három tanárral, a szülői bizottság képviselőjével, akik elismerték, hogy nem tudják kihasználni a rendelkezésükre álló épületeket, és elfogadták a költözés alternatíváját.

A Kós Károly iskola egyik kihasználatlan tanterme (Fotó: Henning János)

Az a célunk, hogy Sepsiszentgyörgyön egy nagyon erős, a székelyföldi emberek elvárásaihoz és a piac igényeihez gyorsan alkalmazkodni tudó, jól felszerelt szakiskolát teremtsünk meg, ennek érdekében szeretnénk átszervezni a sepsiszentgyörgyi szakoktatást. Bízunk benne, hogy mindezek tükrében szeptemberben egy nyugodt, kiegyensúlyozottabb légkörben, új fejezet nyílik Sepsiszentgyörgy oktatásának történetében.
 << visszaOldal megjelenítése: 25796    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem