2024. június 18., Kedd
Hírarchívum
Ünnepi megemlékezés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

Március 15.
Ünnepi megemlékezés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére


SZOMBAT, március 10.

18.00    A Gáll Lajos Futókör emlékfutása – a résztvevők fogadása az 1848–49-es honvédemlékműnél (Erzsébet park), majd a Kónya Ádám Művelődési Háznál

HÉTFŐ, március 12.
14.00    Kokárdakészítő műhely A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakör és a Balassi Intézet Magyarország Kulturális   Központjának sepsiszentgyörgyi irodája közreműködésével / Kónya Ádám Művelődési Ház

KEDD, március 13.

16.00   Húszforintos Katonától Gábor Áronig. Az 1848-1849-es háromszéki események nyomában. – Schenk-figurák kiállítása a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, a Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi irodájának szervezésében. (Szervezett múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésének időpont egyeztetése a 00-40-267-310-800 telefonszámon)

SZERDA, március 14.
12.00–16.00    Honvéd sírok koszorúzása a temetőkertekben a város iskoláinak közreműködésével

18.00    A felújított 1848-1849-es honvéd emlékmű ünnepélyes felavatása / Erzsébet park:
    Műsorvezető: Nagy Kopeczky Kristóf
-    Beszédet mond Sztakics Éva-Judit alpolgármester
-    Rövid történelmi bemutatást tart József Álmos nyugalmazott tanár, helytörténész
-    Szakmai előadást tart Dr. Szekeres Attila István heraldikus
-    Fogoly Katona című székely népballada Tulit Éva színművész előadásában
-    Lelkészi áldás: Nt. Szabó Lajos kanonok, esperes, szentszéki tanácsos
-    Közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar, valamint a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület honvédtüzér szakasza, valamint a Szegedi III. Honvéd Zászlóalj hagyományőtzői.

19:00    Március 15-i ünnepség a Nyugdíjasok Sugás Érdekvédelmi Szövetsége szervezésében / Székely Nemzeti Múzeum – Bartók terem

CSÜTÖRTÖK, március 15.

KOSZORÚZÁSOK A SEPSISZENTGYÖRGYI EMLÉKMŰVEKNÉL
10:00    Kiss János ágyúöntő emléktáblája (Olt utca, 16. szám)
10:00    Váradi–Bartalis vesztőhely (Őrkő) – Közreműködnek a Váradi József Álatlános Iskola
gimnazistái, illetve a Néri Szent Fülöp Általános Iskola tanulói
11:00   Vártemplom – Cínterem (Református Vártemplom) – közreműködnek a Plugor Sándor  Művészeti Líceum diákjai
11:00    Gábor Áron-szobor és Nicolae Bălcescu-szobor (Csíki negyed) – Közreműködnek a Gödri Ferenc Általános Iskola  tanulói
11:00    Váradi–Bartalis siralomház emléktáblája (Lábas Ház) – Közreműködnek a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjai
11:30    Gróf Mikó Imre szobra (Erzsébet park) – Közreműködnek a Székely Mikó Kollégium és a Református Teológiai Líceum diákjai   
12:00    Gábor Áron-emléktábla (Bod Péter Megyei Könyvtár épülete) – Közreműködnek a a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek
12:15    Berde Mózsa szobra (Erzsébet park) - Közreműködnek a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek
12:30    Incze Dániel kopjafás sírhelye (Malomgát utca) – Közreműködnek a sepsiszentgyörgyi cserkészek és a Székely Mikó Kollégium diákjai
13:00    Kossuth Lajos-szobor (Kónya Ádám Művelődési Ház) – Közreműködik a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda
13:30    Szemerjai csata emlékműve (Szemerja) – Közreműködnek a Gulliver óvoda és
sepsiszentgyörgyi cserkészek
13.30    Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafa (Váradi József Általános Iskola udvarán) – Közreműködnek a Váradi József Általános Iskola I–IV. osztályos tanulói
13.30    Az eprestetői csata emlékműve (Állomás negyed) – Közreműködnek az Ady Endre Általános Iskola diákjai

15.30    1848–49-es honvédemlékmű (Erzsébet park)

SZOTYOR
12.00    Koszorúzás – Kőtömbös kopjafa (szotyori református temetőkert)
KILYÉN
11:00    Koszorúzás – ’48-as kopjafás emlékmű (kilyéni református templom)
--------------------------------------------------------------------
14.30    ÜNNEPI FELVONULÁS a Szabadság térre
    Nyugati városrészből:

    Indulás a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától (a Váradi-iskolától)
Sorrend:
-    a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia 040-es Szent György cserkészcsapata, valamint a 115-ös számú Bölöni Farkas Sándor cserkészcsapat zászlókkal
-    Étfalvi Szász Band ’93 fúvószenekar
-    Hagyományőrző huszárok és más lovasok: Szilaj Hagyományőrző Egyesület, a Shagya Lovasklub és a Vadon Egyesület lovasai
-    125 méter hosszú székely zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai fognak (kb. 320 diák)
-    Sepsiszentgyörgy város elöljárói (Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, városi tanács képviselői)
-    Ünneplő felvonulók


Keleti városrészből:
Indulás az eprestetői csata emlékművétől (Állomás negyed)
Sorrend:
-    a sepsiszentgyörgyi 14-es számú Dr. Kovács Sándor cserkészcsapat zászlókkal
-    A rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar
-    Hagyományőrző huszárok és más lovasok: Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület, Uzoni hagyományőrző huszárok illetve szabad lovasok
-    125 méter hosszú nemzeti színű zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai fognak
-    Sepsiszentgyörgy város elöljárói (Antal Árpád-András polgármester, Sztakics Éva-Judit alpolgármester, városi tanács képviselői) illetve Dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
-    Ünneplő felvonulók


--------------------------------------------------------------------
15:30    Koszorúzás az 1848-49-es honvéd emlékműnél az Erzsébet parkban:
-    A város keleti- és nyugati részéből beérkezett elöljárók, politikai pártok képviselői, civil szervezetek képviselői, stb. elhelyezik koszorúikat az „oroszlános emlékműnél”
-    Közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar, a városi egyesített kórusok valamint a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület honvédtüzér szakasza.
-    A koszorúzást követően az ünneplők átvonulnak a Szabadság téren felállított színpad elé, ahol kezdetét veszi az ünnepi műsor.

ÜNNEPI MŰSOR – Szabadság tér
Műsorvezető: Nagy Kopeczky Kristóf


16.00    A magyar lovassági induló dallamára bevonulnak a Szabadság térre a városban működő cserkészcsapatok tagjai, majd a hagyományőrző huszárok. Ezt követően felcsendül a Szózat, amelyet a huszár tisztikar is végig hallgat, majd levonul a térről.

              Nemzeti dal – a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai (Kerezsi Csanád, Hajdú Csenge, Albu  Erika), a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar és a városi egyesített kórusok előadásában (felkészítő tanár: Sebestyén-Lázár Enikő, zongorán közreműködik: Kőmíves Bokor Zsuzsa)
             Ünnepi beszédAntal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere
             Boldogasszony Anyánk  - Szabó Fruzsina, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum végzős diákjának előadásában
             Ünnepi beszéd –  Dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak ünnepi műsora:
            Ábrányi Emil: – Él a magyar című verse – Gyenge Tímea a Plugor Sándor Művészeti Líceum XII. osztályos tanulójának előadásában (felkészítő tanár: Fazakas Mihály)
            Kodály Zoltán: Háry János daljátékának, “A jó lovas katonának” című műve – az Eufónia kamarakórus előadásában (szólót énekel Kerezsi Csanád)
            Wass Lajos: Kossuth Lajos táborában két szál majoránna című dal - az Eufónia kamarakórus előadásában
            Ifjúsági szónok beszéde –  Szász Tímea-Orsolya,  a Székely Mikó Kollégium XI. osztályos tanulója, Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által szervezett szónokverseny győztese
            Ünnepi beszéd –  Főtisztelendő Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke
            Lelkészi áldás – Ft. Incze Zsolt-György a Sepsi Egyházmegye református esperese
            Magyar himnusz, székely himnusz

           Kürtőskalács és pálinkás koccintás az ünnepi műsorban közreműködők részvételével a Tamási Áron Színház előcsarnokában

           A Georgius és a Csíki kamarazenekarok közös ünnepi hangversenye. A szimfonikus koncertre érvényesek a hangverseny bérletek, szabadárusításban jegyek a Városi Kulturális Szervezőirodában kaphatók / Tamási Áron Színház nagyterme.
          Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn című darabjának bemutatója a Tamási Áron Színház társulatának előadásában. Rendező: Porogi Dorka, Helyszín: Kamaraterem
         Magyar sláger parti a HÁRIT szervezésében. Helyszín: MOHÓ Beer&Music Pub  (Gábor Áron utca, 16/B szám, ex. Hostel)

A kórusok és karvezetők:
Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar (Réty) – Maksai József
Cantus Firmus Vegyeskar, Magyar Férfidalárda – Jakab Árpád
Pro Musica Kamarakórus, Szemerjai Református Dalárda, Plugor Sándor Művészeti Líceum Eufónia Kamarakórus – Sipos Zoltán
Jubilate Deo Evangélikus Vegyeskórus – Pál Gecse Mihály
Kriza János Unitárius Vegyeskar – Karácsony Gabriella
Székely Mikó Kollégium diákkórusa, Canticorum Női Kar – Dombora Anna
Refsonor, a Református Kollégium diákkórusa – Szilágyi Andrea
Mikes Kelemen Elméleti Líceum ifjúsági kórusa – Szőcs Dániel
Laudate Kamarakórus – Lőfi Gellért
Őszirózsa Dalkör – Venczel Anna


 << visszaOldal megjelenítése: 35559    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem