2024. június 18., Kedd
Hírarchívum
Végéhez közeledik a romák foglalkoztatottságát elősegítő program

Tizenöten vehettek át szakismereti bizonylatot

Végéhez közeledik az a 2017-ben indított romák foglalkoztatottságát elősegítő program, amelyhez Sepsiszentgyörgy Önkormányzata is csatlakozott. A program keretében a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedi álláskereső lakosok egy kisebb csoportja különböző, az álláskereséshez nélkülözhetetlen készségek fejlesztésében, valamint szakképzési és szakismereti bizonylat megszerzéséhez szükséges képzésekben részesült.

Március 14-én, csütörtökön 15 személy vehette át azt a szakmaismereti bizonylatot, amely hozzásegítheti az álláskereső személyeket a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

A projekt célja a roma munkaerő foglalkoztatottságával kapcsolatos problémákra megoldást találni a dél-kelet-európai térségben, mindezt annak fényében, hogy a romák jelentik a legnagyobb etnikai kisebbséget az Európai Unióban és a leginkább marginalizált közösségek közé tartoznak, olyan problémákkal szembesülve, mint társadalmi kirekesztettség, diszkrimináció, korlátozott hozzáférés a munkaerőpiachoz, az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz.

Fotó: Vargyasi Levente

Buja Gergely, a projekt felelőse a szakmai bizonylatok átadásának alkalmával elmondta: „A program keretében egy olyan kísérleti jellegű kezdeményezés valósult meg, amilyenre eddig még nem volt példa Sepsiszentgyörgyön. Nagyon büszke vagyok mindazokra, akik részt vettek a képzéseken és sikeresen levizsgáztak. Mindez nem valósulhatott volna meg a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatátának és partereinek, illetve az AFACOV ügynökség munkatársainak szakmai hozzáértése nélkül.”

Képzéssorozaton vettek részt az álláskereső őrkői lakosok

A tavalyi év októberében startolt az a kísérleti jellegű kezdeményezés (pilot projekt), melynek keretében egy 30 fős csoportnak hetente több alkalommal, kiscsoportos tevékenységek keretén belül a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatának és partnereiknek szakemberei nyújtottak segítséget a felzárkózáshoz. A képzések alkalmával a résztvevők írni és olvasni tanulhattak, fejleszthették a beszéd- és kommunikációs készségüket, elsajátíthatták a román nyelvismeret alapjait. Mindemellett, lehetőségük nyílt megismerni önmagukat, hiszen minden résztvevő egyéni mentort kapott, aki támogatja a folyamatban és segít megoldani különböző felmerülő problémákat, helyzeteket.

Sor került a szakismeretek elmélyítésére is

A pilot következő fázisában, az idei év januárjától kezdődően a szakmai ismeretek elmélyítésére, valamint a szakmai kompetenciák felmérésére került sor. Ezt  a sepsiszentgyörgyi AFACOV – a Kovászna Megyei Szakmai Minősítő Ügynökség bonyolította le. A szakmai képzések aszerint lettek kiválasztva, hogy azok megfeleljenek az őrkőiek és a helyi munkaerőpiac igényeinek is.

Ennek megfelelően, a kezdetben 30 fős csoportból 23 személy vett részt különböző szakmai alapok elmélyítésében, a képzéssorozat végén pedig csupán 15 személy vehette át a szakmaismereti bizonylatot: 8 személy a szobalány, 3 személy a kereskedelmi dolgozó, ketten a kőműves, valamint 2 személy a láncfűrészes szakmákkal ismerkedett meg.

„Nagyon elégedettek vagyunk a résztvevőkkel, a kitartó munkájunknak látható eredménye lesz. Valóban szükség van a párbeszédek változására az etnimukom között. Bízunk benne, hogy a közös együttműködés itt még nem ér véget.” – hangsúlyozta Gheorghincă Constantin, az AFACOV vezetője.

A március elejéig tartó képzések sorozatát egy két hónapos mentorálási program követi, főleg azok számára, akiknek sikerül munkát találniuk. A program lebonyolításában a Gyulafehérvári Caritas mellett a Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete és az „ESÉLY” Lelki Egészségvédő Egyesület munkatársai vesznek részt.

Fotó: Vargyasi Levente

Tanulmányúton az őrkői lakosok

Mint arról már korábban beszámoltunk, a célcsoport tagjai 2018. novemberében tanulmányi úton vettek részt, amelynek során bölöni és hídvégi roma közösségekben működő pozitív példákkal ismerkedhettek meg. A látogatás során sikerült megmutatni a résztvevőknek néhányat azokból a Kovászna megyei programokból és tevékenységekből, amelyek az őrkői közösség számára is példaértékűek lehetnek.

A RARE - Változó diskurzusok, változó gyakorlatok: A romák, mint emberi erőforrás (RARE - Changing Discources, Changing Practices: The Roma As Human Resources) c. projekt nyolc ország és 21 partnerszervezet részvételével zajlik, amely az Interreg Duna 2014-2020 Transznacionális Együttműködési Program keretében jött létre. A programban Sepsiszentgyörgy önkormányzata is részt vesz további három romániai partnerrel együtt: az Etnikumközi Hivatallal, az Együtt Ügynökséggel és a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi kirendeltségével. A négy partner együtt felel a projekt tevékenységeinek lefolytatásáért, valamint a pilot program kidolgozásáért és megvalósításáért, amelynek legfőbb célja a romák munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése.<< visszaOldal megjelenítése: 113186    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem