2023. október 1., Vasárnap
Hírarchívum
Szabó Lajos esperes kapta a Pro Urbe-díjat

Ft. Szabó Lajos esperes vehette át Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának Pro Urbe-díját, amelyet a május 5-ei ünnepi tanácsülésen adtak át a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében.

Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere ünnepi beszédében kiemelte: „Közösségünknek mindig jó iránytűkre, jó példákra van szüksége ahhoz, hogy a helyes úton megmaradhasson, olyan példákra, amelyekből erőt lehet meríteni a nehéz időkben, de helytállásra és kitartásra sarkallnak. Márton Áron püspök jelmondata: – Nem futamodunk meg a munkától – az erdélyi magyarság jelmondata is lehetne, ezeknek az értékeknek a jegyében választjuk ki minden évben a Pro Urbe-díjasokat.”

2019-ben a Pro Urbe-díjat Szabó Lajos címzetes kanonok, esperes, szentszéki tanácsos kapta, akinek laudációját Dávid Péter, a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia egyháztanácsosa mondta.

Ft. Szabó Lajos 1945-ben született Csíkszenttamáson, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben tanult, 1969-ben szentelte pappá Márton Áron megyéspüspök. Káplánként szolgált Székelyudvarhelyen, plébánosként Györgyfalván, Csíkkozmáson, majd Csíkmadarason. 1990-ben érkezett Sepsiszentgyörgyre, a Szent József plébániára.

Az aranymisés plébános nevéhez fűződik Szent István és Márton Áron püspök szobrának felállítása, az őrkői közösségnek épített Szűz Mária Világ Királynője templom építésekor nyújtott segítség, a Szent József plébánia épületegyüttesének felújítása és bővítése, 040-es Szent György cserkészcsapat fiataljainak táboroztatása, a Krisztus Király templom és a hozzátartozó Ifjúsági ház létrejötte, a Sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósító kisújság újraindítása, amely 21 éve, havonta lelki táplálékul szolgál az egyházközség tagjainak.

A város különböző magyar nyelvű iskoláiban végzett hitoktatói tevékenységét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Életmű-díjjal jutalmazta.

Ft. Szabó Lajos ünnepi beszédében felidézte a 29 évvel ezelőtti pillanatokat, amikor elhagyta Csíkszeredát és Sepsiszentgyörgyre jött szolgálni az Urat. Elhívását egy bibliai példázattal szemléltette, majd Reményik Sándor költő soraival emlékezett életútjára. „Szolgálni küldött engem az Isten Sepsiszentgyörgyre, minden tettem, imádságom szolgálat volt, azt akartam, hogy a város szimbolikus falában legyek egy tégla, hogy azzal is épüljön nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Tudatában kell lennünk, hogy egyre önzőbb világunkban, közösségben együtt, kéz a kézben kell haladnunk s építenünk városunk.”

A Pro Urbe-díj átadón részt vett Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Sztakics Éva-Judit és Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterek, a helyi tanács tagjai, jelenlegi és korábbi Pro Urbe-díjjal kitüntetettek, Sepsiszentgyörgy testvértelepüléseinek képviselői, meghívottak, közreműködött a Laudate Kamarakórus Lőfi Gellért vezénylésével.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata 1997-ben létesítette a Pro Urbe-díjat azok számára, akik városunkat és annak lakóit mindenkor legjobb tudásuk szerint önzetlenül szolgálták.

Fotók: Vargyasi Levente<< visszaOldal megjelenítése: 119964    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2023 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem