2024. június 18., Kedd
Hírarchívum
Területi fejlesztési politikák hatékonyságának növelése Brüsszelben

Kohézióval egy, a polgáraihoz közelebb álló Európai Unióért

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata Hargita Megye Tanácsának társszervezésében ITI (ITB) - sikeres regionális fejlesztéspolitika 2021–2027 címmel szervezett szakmai konferenciát Brüsszelben 2019. október 8-án, a Régiók és Városok Európai Hete eseménysorozat keretében, amelyen EP-képviselők is részt vettek.

A találkozó tétje, hogyan lehet a romániai területi fejlesztési politikák hatékonyságát növelni a harmadik Európai Uniós költségvetési ciklus előtt. Az eseményen felszólalók a közös tervezésen alapuló integrált megközelítések fontosságát, a régiók közötti, és azon belül is a megyék közötti nagy aránytalanságok felszámolását, illetve a kohéziós elvek megvalósulását helyezték előtérbe.

A konferencia során olyan témák kerültek boncolgatásra, amelyek által előmozdítható lenne az integrált területi beruházások (ITI) és a közösségi vezetésű helyi fejlesztési (CLLD) eszközök használata.  Így a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb szerephez juthatnának a döntéshozatali és a végrehajtási folyamatokban.    

Az EU-s források elosztásának javítására olyan konkrét javaslatok hangzottak el és pozitív példák kerültek bemutatásra, amelyek által azok a romániai megyék is nyerhetnek a jövőben, akik eddig a régiók átlaga alatti elhelyezkedés miatt a rendszer „vesztesei” voltak. A javaslatok olyan pályázati rendszer kidolgozására is vonatkoztak, amelyekre már vannak pozitív példák az Unióban.

Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere a város és vidék közötti nagyon nagy különbségekre hívta fel a figyemet, statisztikákkal szemléltetve, hogy a fejlett megyék még fejlettebbek, a szegény megyék pedig még szegényebbek lettek. Az elmúlt 20 évben tapasztalható fejletlen régiók egyre erősődő leszkadását meg kell fordítani – hívta fel a figyelmet, és a kohéziós elveket követve kell a regionális fejlesztési politikákat kidolgozni. Konkrét javaslatként fogalmazta meg Antal, hogy a hét fejlesztési régióban meg kell nézni, melyek az elmúlt két évtizedben leginkább leszakadt megyék, és ezeknek kell úgy támogatást nyújtani, hogy tudjanak fejlődni.

A területi megközelítés igencsak újszerű elem az uniós politikában – emelte ki Winkler Gyula európai parlamenti képviselő.  Rugalmasság a tematikus megközelítésekben, egyszerűsítés, többszintes irányítás, a helyi adminisztratív kapacitás megerősítése, innovatív gondolkodás – többek közt ezeket a szempontokat tartja Winkler fontosnak a területi fejlesztések megvalósulásához, illetve elengedhetetlennek tartja az európai uniós források növelését.

Toader Mihaela Virginia, az Európai Alapok Minisztériumának államtitkára arra bátorít már most, hogy érdemes az ITI projektek kidolgozását elkezdeni, hiszen 2–3 évet is felölelhet azok megfelelő előkészítése. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy még folyamatban van a pályáztatási, támogatási rendszer kidolgozása, amelynek során többek között olyan kihívásokba ütköznek, hogy amennyiben megversenyeztetik a régiókat, megyéket, értelemszerűen a fejlettebbeknek van nagyobb esélyük elnyerni a pályázatokat, mivel nekik vannak tapasztalataik, erőforrásaik egy megfelelő projektet összeállítani.

Tánczos Barna a téma aktualitását hagsúlyozta, ugyanis az európai pénzalapok felhasználásáról most zajlanak a viták, a többi felszólalóhoz csatlakozva, a szenátor is a fejletlenebb régiók segítését és a fejlettebbekhez való felzárkóztatását tartja a legfontosabbnak.

A különböző régiók integrált területi fejlesztése elképzelhetetlen a helyi vezetőkkel való konzultáció nélkül – mutatott rá beszédében Borboly Csaba, Hargita megye Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának tagja. „Az ITB-k csak akkor lehetnek sikeresek, ha nemcsak a tagállamok kormányai hoznak döntéseket, hanem bevonják a helyi önkormányzatokat és a közösséget is. Hatalmas szakadékok vannak különböző tagállamok között, amelyeket át kell hidalni, meg kell szüntetni, de legalább ekkora különbségeket lehet látni egy-egy tagállamon belüli szegényebb és gazdagabb régiók között is: az ITB-k révén ezeket az eltéréseket lehetne minimalizálni” - fogalmazott a Hargita megyei tanácselnök.

Pozitív példával is alátámasztották a konferencián az ITI  módszerek alkalmazását, így Tadeusz Truskolaski, a lengyelországi Białystok polgármestere mutatta be saját esetüket, statisztikákkal támasztva alá, hogy a lakosság száma is jelentősen megnőtt abban a térségben, ahol az integrált területi fejlesztési alapokat használták fel.

A konferencia zárszójaként Vittoria Alliata-di Villafranca, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigzgatóságának igazgatója elmondta, hogy az adminisztratív kapacitás megerősítése alapfeltétele annak, hogy mindazok az elképzelések megvalósulhassanak, amelyek a területi fejlesztéseket célozzák meg, ugyanis megfelelő adminisztráció nélkül lehetetlen megvalósítani a közpolitikákat. Ugyanakkor a különböző közigazgatási intézmények közti együttműködésre buzdított az igazgató.
Fontos, hogy a polgárok jobban hallassák a hangjukat, fontos, hogy egy, a polgáraihoz közelebb álló Európai Uniót hozzunk létre, felszámolva a régiók, és a régiókon belül a megyék közti különbséget – a konferencia végén, az esemény meghívottjaként Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke így összegezte a 2019. október 8-án megszervezett  ITI (ITB) - sikeres regionális fejlesztéspolitika 2021–2027 című konferencia főbb üzeneteit.
 << visszaOldal megjelenítése: 30361    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem