2024. május 21., Kedd
Hírarchívum
Hasznos tudnivalók a helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatosan

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adófizető polgárok figyelmébe ajánlja a következő, helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos, törvényes előírásokat:

Az egész évi épület, terület, és/vagy a járművek után fizetendő adó folyó év március 31-ig való előzetes kifizetése esetén engedmény nyújtandó. A januárban és februárban fizetők 10 százalékos kedvezményt kapnak, márciusban 5 százalék kedvezmény jár. Az engedményben azon adófizetők részesülnek, akik az adófizetés napján nem szerepelnek semmiféle hátralékkal a helyi költségvetés felé.

A helyi adók és illetékek határidőre való be nem fizetése esetén havi 2%-os késedelmi kamat számolódik az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően. A késedelmi kamat számítása a lejárati határidőt követő naptól a hátralék kifizetésének napjáig tart. Abban az esetben, ha az adófizető nem tesz eleget adófizetési kötelezettségének, a Polgármesteri Hivatal kényszervégrehajtási eljárást indít el.

A kiközölt adókivetési határozat nem tartalmazza a 2010. december 31-i egyenlegben szereplő adóelmaradásokat.

Az 571/2003-as számú adótörvénykönyv 254, 259 és 264-es cikkelyeinek előírásai alapján az adófizetők kötelesek adónyilatkozatot benyújtani, az adó vagy az esetnek megfelelően illetékköteles javak megszerzésétől/elidegenítésétől számított 30 napon belül. Ez a kötelezettség érvényes az adófizető lakhely/székhely címének változása, vagy az adó/ illeték értékét módosító változások esetében is.

A reális adóhelyzet megállapítása érdekében az adószerv információt kérhet az adófizetőtől és más illetékes személyektől, helyszíni vizsgálatokat végezhet, és igényelheti az adófizető megjelenését a hivatal székhelyén.

Ha egy magánszemély tulajdonában két vagy több épület van, növelt adót kell fizetni, az adótörvénykönyv 252-es cikkelye előírásainak megfelelően. Ugyanakkor, ezen magánszemélyek kötelesek speciális nyilatkozatot benyújtani a sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Igazgatóságához. Az adónyilatkozatok benyújtásának elmulasztása vagy benyújtási határidő túllépése kihágásnak minősül és pénzbírsággal büntetendő.

Mindazon lakásnak használt épületek esetében, melyek beépített területe meghaladja a 150 négyzetmétert, az adózandó érték 5%-al növekszik minden további 50 négyzetméter vagy ennek töredéke után.

A Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában bejegyzett (forgalmi nyilvántartásba be nem íratandó) robogók és quad járművek tulajdonosai éves illetéket kötelesek fizetni.

A 2009-es adóügyi évtől kezdődően a hazai gyártmányú terepjárók adózás szempontjából a személygépkocsik csoportjába vannak besorolva, az illető gépjármű motor űrtartalmának megfelelően.

Az 571/2003-as számú adótörvénykönyv 254, 259 és 264-es cikkelyeinek előírásai alapján az épületek, területek vagy a járművek elidegenítése csak a helyi költségvetés felé törlesztendő összes követelés kifizetése után történhet meg (kivételt képeznek a peres követelések). Az adóügyi kötelezettségek kifizetésének igazolása a Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Igazgatósága által kibocsátott adóbizonyítvány alapján történik. Mindazon elidegenítési okiratok, melyek a jelen bekezdés előírásainak megszegésével állíttattak ki, jogilag semmisek.

Az adóügyi igazolások sürgősségi kibocsátása esetén (ugyanaz nap, vagy a kérés benyújtásától számított 24 órán belül) speciális sürgősségi illeték fizetendő.

A be nem fizetett helyi adóknak és illetékeknek Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.sepsiszentgyorgyinfo.ro) való megtekintéséhez egy kérést szükséges benyújtani a hivatal Közpénzügyi Igazgatóságához. Az elektronikus rendszer működése a fentebb említett honlapon van leírva.

A helyi adók és illetékek készpénzzel a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának székhelyén, valamint bizonyos, előre kiközölt időszakokban, a Grigore Bălan utca 18-as tömbház, O lépcsőházában nyitott munkaponton fizethetők.

A bankkártyák tulajdonosai a helyi adókat és illetékeket a Polgármesteri Hivatal adó és illetékbegyűjtő pénztáránál felszerelt POS-terminálon keresztül is kifizethetik.

Az OTP bank ügyfelei online kifizetéssel is törleszthetik adótartozásukat a Hivatal Közpénzügyi Igazgatóságához benyújtott kérés alapján. Más bankok ügyfelei az illető bank e-banking rendszerén keresztül fizethetik be helyi adójukat.
Az online fizetési rendszer működésével, valamint a számlaszámokkal kapcsolatos tudnivalók a Hivatal honlapján tanulmányozhatók.
 << visszaOldal megjelenítése: 30535    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem